Bo SM5GZN och Lennart SM7BIC 75 och Bo SM4IQA 60 år

Måndagen den 27 oktober firar vi tre medlemmar lite extra:

GZN_m 75
Den 4 april 1973 blev Bo medlem i SSA som SM7-5503, då boende i Hyltebruk. Men, Hyltebruk ligger väl i Halland? Jovisst, men 1974 flyttades orten från Jönköpings län till Hallands län. När Bo fick sin anropssignal (T-cert #10143) den 3 juli 1974 skrevs först SM7GZN in i registret, men ändrades snart till SM6GZN och länet från F till N.  Under sommaren 2005 flyttade Bo till Åtvidaberg. QSL-kortet är från den 1 oktober 1975 då han hade QSO med Lars SM7FPZ på 80 meter CW.

BIC_m 56
Lennart Michaëlsson, SM7BIC, fyller också 75 år. Han blev medlem den 21 augusti 1956 som SM5BIC, trots att han bodde i Västervik (SM7). 1963 ändrades adressen en kort tid till Karlskrona, därefter till Malmö och nu är QTH Höllviken, drygt två mil söder om Malmö. Ett QSO med SM7EH den 10 augusti 1956 på 7 Mc CW resulterade i ovanstående QSL.

IQA_m
60 år fyller Bo Holmgren, SM4IQA. Den 19 september 1977 blev han medlem i SSA, då boende i Karlskoga. 1982 bar det av till Degerfors, där han fortfarande bor. Bo fick sitt T-cert #13469 utskrivet den 17 juni 1977. Ett QSO med SL6AL i Karlsborg (operatör var SM6EHY Björn) den 18 januari 1978 på 144 MHz verifierades med ovanstående QSL-kort.

Ett stort grattis till våra tre jubilarer!

Författare: SM6JSM