Tävla och vinn nya Icom IC-705

Kom med ett förslag och vinn det senaste från Icom. En smidig SDR-radio med stor färgdisplay. HF/50/145/430 MHz, all mode, Wifi, Bluetooth, D-Star, GPS, 10 W.  Inbyggd eller extern strömkälla. En radio som passar bra för att köra portabelt.

                                Skapa en slogan för……

Vi behöver en effektfull slogan. Som ett verktyg för att vår fina hobby ska stärkas och leva vidare. Du skriver en slagkraftig motivering som väcker uppmärksamhet och vänder sig till alla. Helst som en kort fras och krångla inte till det!
Din slogan ska tala direkt till själ och hjärta och göra att man blir nyfiken på amatörradion. Gärna skapa ett sug, för att bli
en av oss!

Alla medlemmar i SSA får delta med ett bidrag. Även SSA-anslutna klubbar välkomnas att sända in ett förslag. Styrelsemedlemmar i SSA deltar inte. Förslagen bedöms av en jury som utses av SSA:s styrelse.

SSA kommer att använda bidragen i sin marknadsföring av Amatörradion. Som deltagare i tävlingen samtycker du till att namn och bild kan komma att publiceras tillsammans med ditt tävlingsbidrag. Vinnaren betalar själv vinstskatt. Radion bekostas av QTC:s annonsavdelning.

Vinnaren presenteras på vår hemsida och i aprilnumret av QTC. Vi avser att överlämna priset vid årsmötet 2020.
Har radion inte kommit ut på marknaden vid detta tillfälle överlämnas priset direkt efter att det blivit tillgängligt.

Tävlingen pågår från 1 november 2019 fram till 31 januari 2020.

Sänd ditt bidrag på tavling@ssa.se eller i brev till SSA:s kansli.

Author: SM6ZEM