WRC-19 är nu i full gång


Världsradiokommunikationskonferenser (WRC)
återkommer vanligtvis vart tredje eller fjärde år och hålls just nu i Egypten. Det ingår i WRC:s uppgift att se över radioregler och de internationella fördrag som reglerar användningen av frekvensspektrum.


WRC har ett antal punkter på dagordningen som är betydelsefulla för amatörradion.
Mycket uppmärksamhet kommer sannolikt att ägnas åt möjligheterna att harmonisera tilldelningen i 50 MHz. Vår sektionsledare för IARU Mats SM6EAN bevakar konferensen och har tips och länkar för dig som vill följa utvecklingen i Sharm el-Sheik, här på vår IARU-sida.

Författare: SM6ZEM