Svenska Tester genom SSA

Jan-Eric SM3CER, som under flera decennier varit SSA:s testledare, kan av hälsoskäl inte fullgöra sitt uppdrag för närvarande. En nybildad contestgrupp inom SSA tar tills vidare över ansvaret för SSA:s HF-tester: SSA Månadstest, SSA Portabeltest, SSA Jultest, NRAU-Baltic Contest och Scandinavian Activity Contest (SAC).

I gruppen ingår Ingemar SM5AJV, Dan SM5IMO, Claes SM0MPV och Johan SA3BYC. Sammanhållande för gruppen är SSA:s HF-manager Håkan SM5AQD. Vi ber att få återkomma med ytterligare information om hur de olika arbetsuppgifterna fördelats inom gruppen.

VIKTIGT: Portabeltesten har fått nya regler, kolla in dessa på contestspalten.ssa.se. Där kommer också i framtiden alla testregler att finnas och uppdateras efterhand. Jultesten kommer också att få nya regler i ett försök att även där öka aktiviteten.

Vi vet alla vilket enormt jobb som Janne har genomfört under sina nästan 40 år som testledare, en riktig eldsjäl och pionjär. Jannes hemsida är enorm med alla resultat och regler till de flesta tester som återfunnits på våra band.

Vi vill önska Janne snar bättring och rikta ett varmt tack för hans otroligt stora insats!

Håkan SM5AQD HF-manager SSA

Author: SM5PHU