Svenska delegationen under IARU-konferensen i Bulgarien

SSA:s delegation under den pågående IARU-konferensen i Bulgarien. Fr.v. Mats Espling SM6EAN, Anders Larsson SM6CNN och Eric Lund SM6JSM.
SSA:s delegation under den pågående IARU-konferensen i Bulgarien. Fr.v. Mats Espling SM6EAN, Anders Larsson SM6CNN (ledamot av IARU Region 1:s exekutivkommitté) och Eric Lund SM6JSM

Författare: SM7DZV