Svensk radiohistoria i fokus – Världsarvet Grimeton tio år

 

Radiostationen i Grimeton, detta enastående stycke svensk radiohistoria vars sex ståtliga antenntorn syns vida omkring i den halländska geografin,  upptogs på UNESCOs lista över Världsarv 2004.
Radiostationen i Grimeton, detta enastående stycke svensk radiohistoria vars sex ståtliga antenntorn syns vida omkring i det halländska landskapet, upptogs på UNESCOs lista över Världsarv 2004.

 Varbergs Radiostation i Grimeton upptogs 2004 upptogs på UNESCOs lista över kulturella världsarv. Tioårsjubileumet firades den 2 juli och innehöll bland annat sändning med hjälp av den gamla långvågssändaren, den s k alternatorn, som konstruerades 1924 av svensk-amerikanen Ernst Alexanderson. 

 Lars Kålland SM6NM nycklar sändaren med hjälp av den gamla Öllernyckeln.

Lars Kålland SM6NM nycklar sändaren på 200 kW med hjälp av den gamla Öllernyckeln.

Besökarna fick bland annat se hur Lars Kålland SM6NM nycklade ett jubileumsmeddelande till omvärlden på VLF, mycket lång långvåg,  17,2 kHz. Det gick att känna historiens vingslag i sändarsalen.

Tioårsjubileumet innehöll en mängd programpunkter. Dessutom utsågs tolv så kallade världsarvsambassadörer, vars uppgift blir att på olika sätt i positiv anda verka för Världsarvet och främja dess verksamhet. Roger Gartoft SA6AQE, en av de tolv världsarvsambassadörerna för Grimeton, vet berätta stationens historia:

Radiostationen Grimeton är ett enastående stycke svensk radiohistoria. Stationens magnifika antenntorn – alla 127 meter höga och uppställda i en rät linje med en sammanlagt längd på 1,9 km – sträcker sig som utropstecken mot skyn i den halländska geografin utanför Varberg. Världsarvet administreras av en stiftelse bestående av TeliaSonera, Länsstyrelsen i Halland och Varbergs kommun.
Själva anläggningen hålls i trim av Vänföreningen Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner, en skara entusiaster och eldsjälar vars hjärtan klappar för radio. Utan dem skulle det inte finnas någon radiohistoria i Grimeton och för den delen ej heller något världsarv.

Invigdes 1925
Radiostationen, som primärt tillkom för att hantera trådlös telegramtrafik mellan Sverige och USA, dit många svenskar utvandrat, invigdes officiellt den
2 juli 1925 av dåvarande kung Gustaf V men togs i bruk redan i december 1924. Den levererades av RCA. Sändaren placerades i Grimeton medan mottagarstationen hamnade i Kungsbacka. Till en början använde stationen, som fick signalen SAQ, den mycket låga frekvensen 16,7 kHz, senare ändrad till 17,2 kHz.

Konstruerades av svenskamerikanen Alexanderson
Radiovågorna, som alstras av en alternator – en roterande elektromagnetisk generator som ger en uteffekt på 200 kW – konstruerades på sin tid
av en svensk-amerikansk ingenjör, Ernst Alexanderson, föga känd hos oss men en uppskattad uppfinnare i USA. Sammanlagt 18 alternatorer kom att installeras i ett globalt nätverk av långvågsstationer där navet låg på Long Island i New York. Av dessa 18 anläggningar finns idag endast en station kvar, nämligen Grimeton, tillika i fullt operativt skick! 

Sändarens hjärta, alternatorn, är en högfrekvensgenerator som väger ciorka50 ton.
Sändarens hjärta, alternatorn, är en högfrekvensgenerator som väger ciorka50 ton.

Alternatorn – en sändare som väger 50 ton
Alexandersonalternatorn är alltså en sändare för långvåg. Den består i huvudsak av tre delar: en drivmotor, en kuggväxel samt själva
högfrekvensgeneratorn. Aggregatet, som väger sådär 50 ton, för ett förfärligt liv när det är i drift, men på den tiden det begav sig fanns inga radiorör för högre effekter och därmed ej heller några möjligheter att köra ljudlöst.

Alternativet, att fortsätta bedriva telegramtrafik per ledning, var inte längre attraktivt. Första världskriget hade lagt Europa i ruiner och flera av de transatlantiska kablar som förmedlat teletrafik mellan gamla och nya världen hade förstörts. Nytänkandet, att gå över till trådlös trafik, bars upp av viljan hos nationerna att försöka förhindra att framtidens telegramtrafik skulle kunna störas ut av krigshandlingar.

Började byggas 1922.  Föråldrad 1925
Därmed var saken klar och de första spadtagen i Grimeton kunde tas 1922. Varbergs Radiostation kom sedermera att kompletteras med sändare för kortvåg, men långvågen spelade ändå en viktig roll ända fram till 1996, då denna sändare till slut togs ur bruk. En av användarna, Marinen, hade då i 40 år sänt från Grimeton till  den svenska u-båtsflottan.

Redaktionen tackar Roger SA6AQE för rapporteringen från jubileumet, historiebakgrunden och bilderna.

Öppet dagligen till och med augusti
Under sommaren t o m augusti är Världsarvet öppet dagligen mellan kl 10 och 17. Dessutom sker sändningar i Varbergs Sändareamatörers regi från en
särskild amatörradiostation på området. Stationen är QRV tisdagar kl 19.00–21.00 SNT och torsdagar klockan 11.00-13.00  fram t o m augusti. Aktuella frekvenser är 14035 och 3535 kHz för CW och 14215 för SSB. QSL via SK6DK eller byrån.

Läs mer
Den som vill läsa mer om världsarvet och radiostationen i Grimeton kan göra det på Världsarvets hemsida  alternativt på vänföreningens hemsida.

Uppdaterad logg på nätet
En uppdaterad logg av SAQ:s lyssnarrapporter från sändningarna under Alexandersondagen 2014,den 2014-06-29, kommer att publiceras inom kort på Vänföreningens hemsida.

 

Författare: SM7DZV