Gunnar SM7MSC 91, Nils-Erik SM5XST 75 och Hans SMØUTY 40 år

Onsdagen den 16 juli 2014 firar vi tre jubilarer:

SM7MSC

91 år fyller Gunnar Branzén, SM7MSC, Jönköping. Utan att vara 100% säker vågar jag påstå att Gunnar en gång innehade signalen SM7BLM. Det finns nämligen en Gunnar Branzén som den 13 april 1950 blev medlem i SSA med lyssnarsignalen SM7-2234. Han anmälde sin nya signal SM7BLM den 5 februari 1951 och i callboken som trycktes av Telegrafverket den 15 februari 1951 finns SM7BLM med adress i Nässjö, innehavare av ett B-cert. Gunnar var medlem t.o.m. 1960 då det blev en paus på nästan 25 år. Den 4 september 1984 kom Gunnar tillbaka igen, fast nu boende i Jönköping med signalen SM7MSC, eftersom BLM var utdelad till en annan SM7:a. QSL-kortet är från ett QSO med SM7QY den  2 juli 1988 på 80 meter telegrafi.

75 år fyller Nils-Erik Olsson, SM5XST, Ljungsbro (som ligger en dryg mil nordväst om Linköping). Den 16 oktober 2001 anmäldes den nya signalen av Televerket och en dryg månad senare, den 21 november, var Nils-Erik medlem i SSA. Om någon kan undvara ett QSL åt kansliet – pse posta ett ex!

En yngling som bara fyller 40 år är Hans Insulander, SMØUTY i Sollentuna. Han fick sitt T-cert #373026 den 6 april 1993, då boende i Hässelby. Hans var medlem t.o.m. september 2002, men återkom 15 mars 2013, nu med adress i Sollentuna. Ett par perioder har Hans även bott i Älvsjö och Segeltorp. Ett QSL-kort behövs i arkivet!

Vi önskar våra medlemmar ett riktigt trevlig födelsedag!

Författare: SM6JSM