Sven SM7IU 98 och Lars SM6JCL 70 år

Söndagen den 27 augusti 2017 firar vi två medlemmar:

SM5IU 1939

Sven Cederberg, SM7IU, Åkarp, fyller 98 år! Sven avlade prov för amatörradio redan den 28 april 1939. Provet godkändes och den 12 maj ansökte han om anropssignal. På den tiden bodde Sven i Trelleborg, och som framgår av nedanstående utdrag ur kortregistret hos Kungliga Telegrafstyrelsen blev skrivelsen till Sven expedierad den 29 juni 1939 (klicka på bilden). Adressen ändrades till Lidingö under 1939 och callet blev följaktligen SM5IU ett tag. På ett QSL har Sven skrivit att han bott i Stockholm från 1939, Solna 1945-1950, Täby 1950-1955 och Stuvsta 1956. 1957 flyttade Sven tillbaka till Skåne, närmare bestämt Malmö. 1982 blev det Hörby, senare även Åkarp, men efter pensioneringen 1984 blev Spanien en tillflyktsort under vintern – Mijas Costa, nära Málaga, där han var aktiv som EA7AMM. Nu bor Sven i Arlöv och är som vi innerligen hoppas, vid god vigör. QSL-kortet här ovan är från ett QSO med SM5SM den 6 augusti 1939 på 40 meter CW. Tyvärr blev glädjen över certifikatet mycket kort för i början av september, när andra världskriget bröt ut, förbjöds all amatörradio. Sven blev medlem i SSA den 13 september 1939.

IU_m reg

Lars Erik Löwgren, SM6JCL, Falköping, fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem den 25 april 1977 och fick signalen SMØ-6187, eftersom han på den tiden bodde i Täby strax norr om Stockholm. Sitt sändartillstånd och signalen SMØJCL fick Lars den 9 februari 1978. Från och med callboken av år 1990 är QTH den nuvarande adressen i Marka, en halvmil väster om Falköpings centrum. Inget QSL i arkivet.

Ett stort grattis till Sven och Lars!

Författare: SM6JSM