Peter SMØUXJ 75 och Arthur SA2CLK 50 år

Måndagen den 28 augusti gratulerar vi dessa två herrar:

Peter Häggström, SMØUXJ, Saltsjöbaden, fyller 75 år. Han blev lyssnarmedlem i början av 90-talet som SMØ-7687 och den 8 juni 1993 skrev Eva-Lisa Johansson på Telestyrelsen ut C-certifikat #373135 och tillståndet till Peter som nu kunde börja köra radio som SMØUXJ. Bostaden låg på Långrevsgatan i Saltsjöboden, men i mitten av 90-talet flyttade Peter cirka tre kilometer österut till nuvarande QTH ett par hundra meter från Baggensfjärden.

Arthur van der Geer, SA2CLK, Luleå, fyller 50 år. Den 8 februari 2014 träffade han Bosse SM2PYN och skrev ett godkänt prov vilket resulterade i en anropssignal och medlemskap i SSA den 12 samma månad. Arthur gick inte ensam till Bosse, med följde sonen Mats som också fick godkänt och signalen SA2CLZ. QTH är beläget en dryg mil norr om centrala Luleå; 300 meter från E4:an.

Vi hurrar för Peter och Arthur!

Vi har inget QSL från våra födelsdagsfirare att visa upp så jag har valt ett kort som bekräftar ett QSO som utspelades idag för exakt 70 år sedan. Det var Hans SM5WL (som WL-fonden är uppkallad efter) som hade QSO med Jack G3AHU i Brixton, London, på 20 meter AM. Enligt en stämpel på baksidan passerade kortet SSA QSL-BUREAU den 10 september -47. Hans bodde i Traneberg, Stockholm.

Författare: SM6JSM