Succé för SSA Contest University 2015

Bild 01 JMA001 2015-03-21  (008) 001 SSA Contest University mars 2015-1
Lärare under SSA Contest Univerity fr.v.: SM5SIC Göran, SM3ESX Christer och SM3FJF Jörgen. Foto: SA7JMA Jörgen

— Av Jörgen SM3FJF —

Publicerad den 12 april 2015
Under helgen 20-22 mars samlades tolv tävlingssugna radioamatörer och lärare på Holmstagården i Utanede för SSA:s första tävlingskurs med marknadsföringsnamnet ”SSA Contest University”.

Målet för SSA Contest University är att sporra nya och nygamla radioamatörer att köra contest, enskilt eller i ett contestteam genom att ge:
•    Teoretisk och praktisk introduktion till grunderna i contest
•    Kunskap om hur du optimerar din radioutrustning tillsammans med din dator
•    Kunskap om hur du optimerar dina tävlingsresultat genom taktiskt Contestkörande

Initiativtagare
Initiativtagare och lärare var SM3FJF Jörgen och SM5SIC Göran, vilka hade beviljats medel av SSA för att kunna anordna kursen.

Holmstagården och SI9AM
Inför tävlingskursen hade tre stationsplatser gjorts iordning och under RDXC, Russian DX Contest, som pågick under 24 timmar var deltagarna uppdelade i sex par.

Fredagen den 20 mars
Den första dagen fick deltagarna beskriva sina förväntningar inför tävlingskursen och RDXC samt fick en genomgång hur loggprogrammet TR4W fungerade samt göra olika typer av simuleringsövningar.

Lördagen den 21 mars
På förmiddagen föreläste SM3ESX Christer om vågutbredning och SM3GDT Hans om riggstyrning. Klockan 12.00 UTC startade RDXC och tre par bänkade sig vid radiostationerna, där den ene var operatör och den andre bisittare. Efter två timmar växlade man och den som varit bisittare blev operatör.

Söndagen den 22 mars
Ett dygn senare, klockan 12.00 UTC slutade RDXC. SMØNCS Tore, en av kursdeltagarna, visade hur uppladdning av loggar skulle ske till loggrobot och sedan fick alla ladda upp sin egen logg både till loggrobot och till SSA HF Contest Cup.
Dagen avslutades med en kursutvärdering innan det var dags för alla att åka hem.

Lärare
Lärare och handledare under kursen var SM3EAE Lasse, SM3EFS Lennart, SM3ESX Christer, SM3FJF Jörgen, SM3GDT Hans, SM3PXO Petter och SM5SIC Göran

Mer i QTC nummer 5
Mer om SSA Contest University kommer i QTC nr 5.

Författare: SM7DZV