Göthe SM5COD 80 och Jonas SM7PEV 50 år

Söndagen den 19 april 2015 gratulerar vi två jämnt fyllande medlemmar:

COD_m 63

80 år fyller Göthe Edlund, SM5COD. Han blev lyssnarmedlem i SSA den 13 februari 1952 som SM7-2519, då boende i Smålands Taberg (en dryg mil söder om Jönköping). Sommaren 1953 flyttade Göthe till Härnösand och 1963 till Sundsvall. Den 19 december 1956 hade han fått signalen SM3COD, och QSL-kortet här ovanför är från den tiden. QSO med Axel SM3AST den 24 augusti 1963 på 80 meter. 1971 blev det förflyttning till Stockholm och 1972 Solna; SMØCOD. 1980 byttes callet till SM4COD och QTH Borlänge. Sedan år 2000 är bostadsorten Valdemarsvik som ligger dryga fem mil sydost om Norrköping, och callet är SM5COD.

PEV_m 86

50 år fyller Jonas Laxmark, SM7PEV, Växjö. Han blev medlem i SSA den 23 januari 1978 och fick lyssnarsignalen SM7-6283. Den 10 maj 1984 blev det klart med C-certifikat #19158. QSL-kortet är från ett QSO med Per-Hilding SM6CZU på 80 meter CW. Jonas har varit Växjö trogen, åtminstone sedan 1978.

Ett stort grattis till Göthe och Jonas!

Författare: SM6JSM