Sture SM6CAL 80 och Bartlomiej SAØCFQ 40 år

Fredagen den 20 januari 2017 gratulerar vi två medlemmar:

Sture Frode, SM6CAL, Pixbo, fyller 80 år. Han blev medlem i SSA den 8 september 1969 och bodde då i stadsdelen Kallebäck i Göteborg. Första callbok som Sture nämns i var 1970 års upplaga. 1972 flyttade Sture till Pixbo där han fortfarande bor kvar. Pixbo är ett bostadsområde i Mölnlycke (Härryda kommun). QSL-kortet är från den 27 januari 1974 då Sture hade QSO med Kjell SM6CEZ i Partille på 145 MHz FM.

Bartlomiej Czerwinski, SAØCFQ, Upplands Väsby, fyller 40 år. Han innehar en polsk signal, SQ3VAL, och den 18 april 2013 fick han sin svenska signal. Bartlomiej blev samtidigt medlem och i SSA-Bulletinen vecka 17 och i majnumret av QTC 2013 meddelades detta till övriga medlemmar. Bartlomiej bor i den del av Upplands Väsby som heter Runby, på västra sidan av stambanan Stockholm – Norrland. Inget QSL har hunnit till arkivet ännu.

Vi hurrar Sture och Bartlomiej på deras respektive födelsedag!

Författare: SM6JSM