Erik SM7FUE 92, Görgen SM7DRF 75 och Michael SMØMYU 60 år

Tisdagen den 19 januari firar vi följande tre medlemmar:

Erik Bengtsson, SM7FUE, Lund, fyller 92 år. Han är född i Öja utanför Ystad och fick sitt B-certifikat utskrivet den 1 mars 1972. Den 6 juni samma år blev Erik medlem i SSA och sedan den 29 december 2000 är han Ständig Medlem #204. Erik har hela tiden bott på samma adress. Han har varit aktiv lokalt, bl.a. som radiotrafikansvarig i Ham Club Lundensis, SK7CE. Den 1 januari 1988 var han QRV under Straight Key Day (SKD) liksom många andra år, och QSL-kortet är från detta tillfälle. QSO med Carl-Erik, SM4ASI, på 80 meter CW.

FUE 88

 Görgen Grännö, SM7DRF, Lekeryd, fyller 75 år. Han blev medlem i SSA i slutet av år 1962 och första callbok han var nämnd i är utgåvan från september 1963. Habo var första QTH och i Jönköpingstrakten har Görgen bott alltsedan dess. Tenhult var bostadsorten från 1964 men på våren 1974 flyttade Görgen till den adress han fortfarande har. Lekeryd är en ort i Jönköpings kommun med drygt 800 invånare, beläget mellan Huskvarna och Aneby. QSL-kortet är från ett QSO mellan Görgen och Ingemar SM6CAW (SK 2007) på 80 meter CW när han fortfarande bodde i Habo. Görgen hade en kristallstyrd sändare på 10 watt och mottagaren kallar han “Surplus 4”. Antennen var en 20 meter zepp.

Michael Reichert, SMØMYU, Vaxholm, fyller 60 år. Han fick sitt T-certifikat #16509 den 14 juli 1981 som SM7MYU eftersom Michael då bodde i Malmö. I 1986 års E:22 (callboken) var han med, men därefter tappade Michael signalen. Förra året återkom emellertid Michael till hobbyn och fick tillbaka sin gamla signal eftersom den inte blivit utdelad på nytt. Numera bor Michael på Resarö, närmare en halvmil från Vaxholms centrum. Hittar inget QSL från Malmötiden.

Vi hurrar för Erik, Görgen och Michael!

Författare: SM6JSM