SSA:s styrelse: – 2007 års befattningsbeskrivningar en nullitet

På medlemsforumet har förhållandevis nyligen publicerats utdrag ur ett dokument rubricerat Befattningsbeskrivningar SSA. Dokumentet antogs av SSA:s styrelse den 2007-09-09. Av dokumentet framgår också att det skulle revideras senast 2008-05-31. Detta beslut genomfördes aldrig, så vitt framgår av dokumentet. Dokumentet återfinns på adressen old.ssa.se>dokumentarkiv>övrigt>befattningsbeskrivningar.

Det utdrag som publicerades på medlemsforumet var sidan 28 i dokumentet, som enligt rubriken handlar om befattningsbeskrivning för “Funktionär Redaktör SSA.SE”. Här en länk för den som vill ladda ned och läsa denna del av befattningsbeskrivningen (pdf).

Som framgår av dokumentet, likaväl som utdraget om webbredaktörens uppgifter, är befattningsbeskrivningen en ren skrivbordprodukt utan tillstymmelse till verklighetsgrund. Den publicerades för cirka sju och ett halvt år sedan och överlevde inte ens den beslutade uppdateringen ett knappt år senare.

För att begränsa risken för framtida förvirring, finner redaktionen det lämpligt att informera om att vi för drygt två år sedan frågade SSA:s styrelse, vilken betydelse den så kallade befattningsbeskrivningen från 2007 skulle tillmätas.

Styrelsens svar var att befattningsbeskrivningen skulle betraktas som nullitet.

Erik SM7DZV
webbredaktör

Författare: SM7DZV