Ingen poströstning i år – valberedningens förslag gäller

Enligt stadgarnas § 13 skall poströstning hållas om andra kandidatförslag än valberedningens har inkommit till valberedningen senast 1 januari. I annat fall inställs poströstningen.

Per 1 januari hade ej andra förslag inkommit, varför poströstningen inställs.  Valberedningens förslag till styrelse för år 2015 gäller sålunda.

För SSA valberedning
Kalix 2 jan 2015
Bo Nilsson, SM2PYN
sammankallande

Författare: SM7DZV