SM-Callbook


SA3BPE   Medlem
Henrik Persson
Östanbräcksvägen 37
824 54 HUDIKSVALL
E-post: sa3bpe@ssa.se
Webbsida: https://sa3bpe.se
QTH lokator: JP81nr
QSL via: SK3GA
Fritidsadress:
Signal: SA7BPE
Trää
268 72 Teckomatorp
SpecialsignalGiltig frånGiltig till
SG3BPE2012-01-152013-01-31