SM-Callbook

Fritidssignaler 1 träffar
FritidssignalGrundsignalQTH
SM5PHUSM5PHUGusum

SM5PHU   Ständig medlem
Jonas Hultin
Bällstavägen 240 C
168 57 BROMMA
E-post: sm5phu@ssa.se
QTH lokator: JO89wi
QSL via: SSA, KANSLIFACK
Fritidsadress:
Signal: SM5PHU
Roparudden, Kömnevik
615 72 Gusum
SpecialsignalGiltig frånGiltig till
SM5J2007-08-312022-08-31
SA5J2006-02-152011-02-28