SSA svarar på PTS remiss om nytt delegationsbeslut

Det uppdrag som SSA har från Post- och telestyrelsen för att förrätta prov, utfärda amatörradiocertifikat och tilldela anropssignaler har gällt i fyra år och löper ut den 31 mars. PTS föreslår nu i en remiss att uppdraget förlängs i ytterligare fem år i ett nytt så kallat delegationsbeslut.

SSA har under förra året uttryckt ett intresse för att acceptera en förlängning. I ett svar på PTS remiss har SSA föreslagit vissa förenklingar av de administrativa rutinerna. I kontakter med PTS har SSA även framfört synpunkter som ligger utanför ramen för själva delegationsbeslutet, angående instegscertifikat, provförrättning online och tillsyn.

PTS remiss kan läsas här: Remiss av nya amatörradiodelegationsbeslut
SSA:s remissvar kan läsas här: SSA_Yttrande_20-13869_2021-02-25

Author: SM5PHU