ssa.se i nuvarande form kan aldrig få grundlagsskydd

Myndigheten för radio och tv utfärdar utgivningsbevis för webbplatser och databaser.
Myndigheten för radio och tv utfärdar utgivningsbevis för webbplatser och databaser.

Under det senaste året, nu senast under SSA:s årsmöte i Eskilstuna den 5 april, har personer upprepade gånger talat om “ansvarige utgivaren för ssa.se”.  Under årsmötet begärde undertecknad webbredaktör ordet och redovisade rättsläget:

– Ssa.se kan aldrig få utgivningsbevis eftersom webbplatsen innehåller ett omodererat medlemsforum, där vilken medlem som helst kan skriva vad hen behagar, vilket några också gör. Databasen kan få utgivningsbevis och grundlagsskydd om den endast kan ändras av redaktionen.

Ett par personer i publiken hävdade högljutt att detta skulle vara fel.

För att inget tvivel ska råda beträffande rättsläget hänvisar webbredaktionen till den information som lämnas av Myndigheten för radio och tv. Myndigheten skriver på sin webbsida (senast uppdaterad 2014-03-20):

“Förutsättningar för att få utgivningsbevis
Man kan bara få utgivningsbevis om databasen tillhandahålls på särskild begäran är väl avgränsad och framstå som en sammanhållen produkt, t.ex. genom enhetlig formgivning inte kan ändras av någon annan än redaktionen.”

Dessutom finns ytterligare krav. Bland annat måste databasen måste ha anknytning till Sverige, samt att domännamnet inte kan förväxlas med namnet på någon annan registrerad webbplats. Myndigheten skriver vidare:

Omodererade diskussionsforum har inte grundlagsskydd
Webbplatser som innehåller omodererade diskussionsforum, artikelkommentarer, gästböcker och liknande omfattas inte av grundlagsskyddet eftersom de kan ändras av andra än redaktionen.

Modererade diskussionsforum kan få grundlagsskydd
“Om alla inlägg godkänns av redaktionen innan de publiceras är det däremot möjligt att få utgivningsbevis.”

Moderator saknas till medlemsforumet
Ssa.se har ett medlemsforum dit varje medlem har access. SSA saknar moderator till forumet, vilket visat sig påverka såväl språkbruk som debattnivå. Ett stort antal funktionärer har också access till olika avdelningar av ssa.se. Sammantaget innebär upplägget att huvuddelen av det som publiceras på ssa.se kommer dit utan sammanhållen redaktionell kontroll.

Redaktionen har inget emot att moderator tillsätts för medlemsforumet samt att webbplatsen i övrigt organiseras så att ssa.se uppfyller kraven på utgivningsbevis. Därmed skulle webbplatsen också kunna anmäla en ansvarig utgivare.

Ansvar för elektroniska brevlådor
Ansvar för webbplatser som saknar grundlagsskydd, till exempel ssa.se, dvs. sådana som inte omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen regleras i Lag om ansvar för elektroniska brevlådor. Länk till Lag 1998:112. Den är kort. Läs den gärna.

Erik Nyberg SM7DZV
nyhetsredaktör

 

Författare: SM7DZV