SSA Årsmöte 2016 efterlyser förslag

Efterlysning av förslag till föredrag och tekniska diskussioner under SSA:s årsmöteshelg 2016

tsa

SSAs årsmöte 2016 kommer att hållas i Täby helgen 23-24 april och anordnas av Täby Sändaramatörer (SK0MT). Vår hobby spänner över ett stort område och vi tycker att årsmöteshelgen ger ett utmärkt tillfälle att dela med sig av sina kunskaper och lära sig av varandra.

Vi vill därför inbjuda er att skicka in en kort sammanfattning (~1 A4-sida) av förslag på föredrag, poster eller intressanta konstruktioner som ni vill presentera. Föredraget skall vara på 15 minuter. En poster, eller skärmbild, är en bild och textpresentations som sätts upp på väggen eller på en skärm. Den skall lätt kunna läsas från 2 meters håll.
Vår förhoppning är att vi skall kunna ha många föredrag som kan locka till ökad kunskap och idéspridning.

Här följer några få exempel på områden som kan vara intressanta, men det finns naturligtvis många fler:

 • Software defined radio och andra byggsätt
 • QRO och QRP
 • Digitalradio på länknivå och därunder
 • Datakommunikation över olika slags länkar
 • AMPRnet – en del av Internet för radioamatörer
 • Remote styrning av stationer
 • Repeaternätverk
 • Sensornätverk
 • Amatörradio i samhällets tjänst
 • DX University
 • Tävling, både radiosport och rävjakt

Ni kanske känner till någon person eller organisation som ni vet har stora kunskaper inom ett område som kan vara av intresse för oss radioamatörer. Tipsa oss gärna om dem, så kan vi ta kontakt med.

Alla förslag, både på presentationer och presentatörer kan skickas till sm0mpv@ssa.se.

Urval av presentationerna kommer att ske bland de förslag som inkommit senast 2016-12-01. Urvalet kommer att göras av sakkunniga radioamatörer inom de olika områdena. Utvalda presentationer kommer att meddelas senast 2016-01-01. Slutliga manuskript och bilder skall sedan inlämnas senast 2016-02-01 enligt en gemensam mall som kommer att göras tillgänglig för nedladdning. Presentationerna kommer att publiceras via SSAs webbplats

Välkomna med era presentationsförslag hälsar

Björn SA0BXI och Claes SM0MPV
ansvariga för programverksamheten under SSA årsmöteshelg 2016

Author: SM5AJV