SM5XR Karl-Gunnar 80 år + historielektion

Även idag, den 10 juli 2014, har vi endast en medlem som fyller jämna år:

SM5XR 1985
Karl-Gunnar Ryrberg, Täby, SM5XR, fyller 80 år. Han gick med i SSA den 29 januari 1951, som lyssnarmedlem SM6-2385, på den tiden boende i Mariestad. Senare samma år flyttade han till Örebro. 1953-1955 tog Karl-Gunnar “time-out” från amatörradion för att 1956 återkomma som SM6XR i Mariestad. 1957 blev det flytt till Stockholm och callet ändrat till SM5XR. Karl-Gunnar har därefter blivit kvar i Stockholmstrakten förutom ett par år i staten Washington, i nordvästra hörnet av USA, där han arbetade för ett företag med det svenskklingande namnet A.H. Lundberg, Inc. med adress Mercer Island. Detta var i mitten av 60-talet. QSL-kortet är från ett 30 minuter långt QSO med Kjell (CTQ?) på S2 i Karlsborg, SL6AL, den 1 januari 1985 på 80 meter.

Karl-Gunnars suffix XR har innehafts av fem operatörer. Jag ska göra en utvidgning från det normala födelsedagsfirandet med att berätta lite om XR:

SMXR 1928
Detta QSL-kort är från den 12 april 1928 och operatör var den förste som fick suffixet XR: En herr A. E. Lindström i Enskede, som dök upp i “callboken” 1926. Före 1929 hade man ingen distriktssiffra i callet. QSO:t var med SMUF och om ni klickar på bilden ser ni ett par intressanta detaljer. Kortets text är tryckt på Ido-språket, ett konstgjort språk som numera nästan helt försvunnit. Esperanto har dock överlevt. Titta även på raden “Emisilo” (sändare): “Hartley 0-20 watt, mest det förra”…. I 1930 års callbok finns innehavare #2: SM5XR T. R. Oskarsson i Borlänge (som låg i 5:e distriktet före andra världskriget). Redan 1934 dyker innehavare #3 upp: Sven Wicklund i Enskede (samma ort som innehavare #1!). Nummer 4 finner vi 1949 som heter Tage Lagerfalk, Eskilstuna, men i mitten av 50-talet lade Karl-Gunnar definitivt beslag på suffixet XR. Här ett QSL från 2003 som visar shacket i Täby, med bl.a. R7, TR7 och SB 200. QSO med SKØTM den 28 april 2003 med Lennart vid mikrofonen på Telemuséet (SM5ZT?).
SM5XR 2003

Vi hurrar hjärtligt för Karl-Gunnar och hoppas att värmen inte är alltför besvärande!

Författare: SM6JSM