Röster från SSA:s ungdomssatsning: – SKØYT en verklig inspiration

 

Från vänster: SA3CNW Fredrik,  SA3CNC Robin och lärarna SM3GZE Nils, SM3PHZ Lars-Åke.
Från vänster: SA3CNW Fredrik, SA3CNC Robin och lärarna SM3GZE Nils, SM3PHZ Lars-Åke.

 

“Tack SSA för ungdomssatsningen SKØYT. För oss tillsammans var det startskottet för att plugga vidare till den lämpliga rubriken på utbildningsboken ”Bli Sändaramatör”, skriver Fredrik och Robin SA3CNW respektive SA3CNC.
“En av våra lärare i Sollefteå SM3GHE Nils, ringde och anmälde oss till SM3FJF Jörgen, kursansvarig för SKØYT i Utanede augusti 2013. SKØYT blev en verklig inspiration”.

I ett brev skriver de två ungdomarna om SSA:s ungdomssatsning SK0YT och tackar SSA:s styrelse och ungdomshandläggare för det stöd och inspiration de fått del av.

Tacket inkluderar alla ledare som ställt upp på sin fritid med transporter, utrustning och kunnande för att ge ungdomssatsningen verkligt innehåll.

-Jag fick blodad tand…
– Det var kul att man fick kunskap om olika sätt att använda radioapparater på, och att vi fick testa hur det var att använda dessa radioapparater i verkligheten. Inspiration att träffa andra ungdomar med samma radiointresse fick mig att bli än mer sporrad med att plugga och lyckas med amatörradiocertet. Jag fick helt enkelt ”blodad tand” för att klara av amatörradioprovet, skriver Fredrik, SA3CNW.

– Möjlighet att testa allt
– Upplägget på SKØYT weekendläger, gav mig möjlighet att testa allt som erbjöds den helgen. Informationen om praktiskt antennbygge av en dipol samt att bygga en radiomottagare gav mersmak. Vi fick lära om radioutrustningar och deras användningsområden, radiotrafik på SSB, PSK31, RTTY samt om DXCC-listan, som vi började fylla i allteftersom vi körde radio med olika länder.
– En härlig gemenskap med andra ungdomar och framför allt våra mycket duktiga ledare som gav oss en fin bild av amatörradiohobbyn. En hobby som fungerar dygnet runt – livslång, skriver Robin, SA3CNC.

 

Författare: SM7DZV