Befälets order: ”Se till att han inte åker nånstans.” SMFF-amatör kvarhållen och fotograferad av militär

 

Den beväpnade soldaten i mitten av bilden bevakar Jan SM6CJJ. Övriga soldater grupperade för att hindra överfall utifrån.
Den beväpnade soldaten i mitten av bilden bevakar Jan SM6CJJ. Övriga soldater grupperade för att hindra överfall utifrån

– Av Erik Nyberg SM7DZV –

Uppdaterad 2014-10-11 klockan 0100. Uppdaterad 2014-10-12 klockan 13:58.  Uppdaterad 2014-10-12 klockan 21:52. Uppdaterad 16 oktober 2014  klockan 22:24


”Se till att han inte åker nånstans.”  Det är ordern den med automatkarbin beväpnade soldaten mitt i vägen har fått av sitt befäl. Övriga medlemmar av gruppen har för säkerhets skull intagit igelkottsgruppering, beredda på anfall från alla håll. I femton minuter höll de ställningarna och bevakade objektet innan ett högre tillkallat befäl kom fram i bil.

Bevakningsobjektet var radioamatören Jan Johansson SM6CJJ, som var ute i ett Natura 2000-område och körde SMFF. Skälet till den militära insatsen var att en enhet ur Skaraborgs Regemente, P4 i Skövde, stött på – just det – en radioamatör ute i skogen.

– Jag hade hållit på omkring en timme när militärfordonen kommer fram, berättar Jan. Ett långhårigt befäl kommer fram och frågar vad jag håller på med. Jag förklarar att jag håller på att köra amatörradio. Befälet verkar osäker och ringer en högre chef, som lovar att komma till platsen. Jag får order att stanna kvar där jag är och befälet ger soldaten mitt i bilden order att ”se till att han (dvs, jag) inte ger sig iväg”.

Jan SM6CJJ under radiotrafik från ett annat naturreservat.
Jan SM6CJJ under radiotrafik från ett annat naturreservat.

Krävde legitimation
-Efter omkring en kvart kommer det högre befälet, som kräver att få se legitimation och frågar vad jag håller på med. Jag förklarar en gång till. Den första gruppen får därefter åka iväg medan jag börjar plocka ihop utrustningen.

– Jag tycker om att fotografera, och jag brukar filma platserna jag kör från, berättar Jan. Sedan lägger jag ut inspelningen på Youtube så att mina motstationer både kan se hur platserna jag kört från ser ut och höra hur dom själva har låtit. Jag hade gjort likadant den här gången så kameran stod fullt synlig. Jag blev då tillsagd att jag inte fick fotografera befälen, vilket jag inte heller gjorde.

Blev själv fotograferad av militärbefälet
-Medan jag håller på att plocka ner utrustningen upptäcker jag att det högre befälet, som stannat kvar på platsen, sitter där inne i sin civilmålade vita bil och fotograferar eller filmar mej med sin mobiltelefon. Jag gick då fram till honom och sa att dom hade förbjudit mej att filma och frågade varför han nu satt och fotograferade mej. Då slutade han, tog ned mobiltelefonen/kameran och åkte utan ett ord därifrån.

-Jag befann mej i ett Natura 2000-område. P4:s övningsfält börjar någon kilometer längre bort. Det finns  gula skyltar vid gränserna som talar om att fältarbeten inte får förekomma, säger Jan. Militära övningar får inte genomföras i Natura 2000-områden.

Främmande makt?
– Det var en upplevelse att få vara med om det här, säger Jan. Att träffa folk inom Försvarsmakten som tror att spioner kryper omkring med radiostationer i terrängen och rapporterar på telegrafi till främmande makt. Lika märkligt är att militären inte vet att Natura 2000-områden inte får användas för militära övningar.

Jan SM6CJJ har haft sitt certifikat sedan 1970. Han har deltagit i SMFF sedan sommaren 2011. Hittills har han besökt och kört radio från knappt 1000 naturreservat, naturaområden och nationalparker.

– Men det börjar bli långt nu, säger Jan. Jag har inga rara områden inom tio mils radie hemifrån. Jag har kört alla.

Inga störningar ute i skogen
– Det är skönt att köra radio utifrån skogen. Hemma i Skövde bor jag 200 meter från stambanan, och då vet ju alla hur störningarna är. Signalerna måste vara S7 helst S8 för att jag ska kunna höra dem. Jämfört med det är det fantastiskt att köra utifrån skogen. Inga störningar. Allt hörs.

Skövde Nyheter
Skövde Nyheter rapporterade i går (9 oktober) om händelsen. Enligt tidningen uppger man från regementets säkerhetsavdelning att ”Soldaterna reagerade på att han var där och det gäller deras säkerhet. Sen var det i vårt intresse att han flyttade på sig för hans säkerhet.”

Man skulle lätt kunna få intrycket att det är inte bara enskilda befäl i terränglådan som har livlig fantasi. Men här har säkerhetsavdelningen omedelbart insett att här har något hänt, som inte skulle ha hänt. Detta förklarar dess försök att på frågan från Skövde Nyheter lägga ut en rökridå och skylla incidenten på radioamatören.

Fakta i målet
Fakta i målet är att radioamatören befann sig i ett Natura 2000-område öppet för allmänheten. Han har inte gjort intrång i ett skyddsobjekt, inte ett militärt område, inte ett område avlyst för militär övningsverksamhet.  Jan SM6CJJ är licensierad radioamatör sedan 1970. Han har därmed rätt att använda amatörradiosändare inom för amatörradion avgränsade frekvensband.

Poliskälla: Militären tycks sakna lagstöd
En poliskälla som ssa.se varit i kontakt med bedömer det troligt, mot den aktuella bakgrunden, att de militära befälen gått utanför sina befogenheter och saknat lagstöd för sitt ingripande mot radioamatören.

 

End of story

==================

Länk till SMFF Blogg. Bläddra nedåt till 9 oktober klockan 0709, ”SMFFare tillfångatagen av militär. Här finns ett flertal länkar till medierapporteringen kring händelsen.

NOT: Natura 2000
Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Majoriteten av Natura 2000-områdena är skyddade som nationalpark eller naturreservat, men ytterligare områden kommer att behöva fullständigt skydd som naturreservat.
KÄLLA: Naturvårdsverket

2014-10-11

Efterskörd:
Missa inte att läsa utskrift av ett fantasifullt studiosamtal
och en intressant mejlväxling

I ett drygt sex minuter långt inslag låter Radio Skaraborg en ställföreträdande stabsschef, Partrik Lindelöf, vid P4 tala om, delvist med stöd av två reportrars ledande frågor, varför han (stabschefen) anser att det var rätt av det militära förbandet att hålla kvar och kräva legitimation av radioamatören Jan Johansson SM6CJJ ute i Natura 200 området Källedalsbäcken.

På sin hemsida har Radio  Skaraborg rubricerat artikeln:
Privatperson stoppad av militär
– personalen gjorde rätt 

Lokalradions två programledare och ställföreträdande stabschefen Lindelöf framställer upprepade gånger och felaktigt incidenten i Naturaområdet som om Jan SM7CJJ befunnit sig ute på ett militärt övningsfält under pågående övning.

Lokalradions programledare ett annonserar på sin studiogäst:

”På övningsfältet utanför Skövde upptäcktes en privatperson…”
”I naturen på övningsfältet utanför Skövde upptäcktes en privatperson med både radioutrustning och kamera. Ett gruppbefäl klev fram till privatpersonen och bad honom legitimera sig och befälet frågade också varför han var där, och då berättade den här personen att han deltog i en tävling för radioamatörer, men den militära personalen var inte säkra på sanningshalten i  mannens svar. Därför ombeddes han att stanna kvar i väntan på att ett högre miltärt befäl skulle ansluta och under tiden övervakades mannen av soldater. Den här historien har det skrivits om i medier utifrån det obehag som mannen kände. Men var det verkligen så dumt agerat av den militära personalen?

Stabschefens inledande svar handlar om säkerhet för den egna truppen, verksamheten och för tredje man. Interfolierat med stabschefens svar hörs det instämmande hummanden från reporter ett.

Härefter kommer studioreporter två in:

”Bedömdes som potentiell fiende. Är inte det rimligt”
”Jag har läst berättelsen från en av de som var med i den här övningen, och  personalen på plats var osäker på om mannen ingick i övningen, och bedömde honom därför som en potentiell fiende. Är inte det en rimlig tanke att tänka med tanke på att det också skedde på övningsfältet?

Stabschefen svarar:
”Så kan man faktiskt tro och rent orimligt är det inte…”

Samtal på felaktiga grunder
Studiosamtalet fortsätter i totalt sex minuter och 41 sekunder. Under ingen del av studiosamtalet framkommer att militärerna ingrep mot Jan Johansson i ett Natura 2000-område, på en plats som ligger någon kilometer från den närmaste gränsen till det militära övningsfält som såväl lokalradions reportrar som den ställföreträdande stabschefen talar om. Ingen gång nämns att Jan var på plats och körde radio cirka en timme innan hemvärnsmännen dök upp. Under ingen del av lokalradions studiosamtal med ställföreträdande stabschefen framkommer att Jan inte har gjort intrång vid något ett skyddsobjekt, inte befinner sig ett militärt övningsområde, inte gått in i ett område avlyst för militär övningsverksamhet. Såväl studioreportrarna som deras militäre gäst talar hela tiden på ett sätt som ger lyssnaren intrycket att Jan gått in i ett militärt övningsområde under pågående övning.

Stf stabschefen Lindelöf talar därefter om hotbilder och nämner ett avvärjt försök tidigare i sommar till intrång vid ett skyddsobjekt, trots att detta inte har någon anknytning till fallet med Jan Johanssons radiotrafik från Naturaområdet. Därefter redogör Lindelöf för regler för tillträde med mera till skyddsobjekt och militära anläggningar, och han fortsätter:

”när vi är utanför våra skyddsobjekt gäller precis samma regler för oss som det gör  för alla andra, och det har vi att förhålla oss till, även om vi har ett säkerhetstänk.”

Hmmm instämmer den ena programledaren och ställer nästa fråga:
”Men privatpersoner får inte vara på ett militärt område…”

Lindelöf svarar: ”Inte inne på våra skyddsobjekt. men på ett övningsområde, när vi inte har spärrat av dom för att det finns en farlig verksamhet, då får man va där.”

”Han bar ju både radioutrustning och kamera…”
Programledare två kommer in: ”Om man vänder på resonemanget. Den militära personalen, om den inte alls hade reagerat på mannens närvaro. Han bar ju både radioutrustning och kamera, och befann sig dessutom mitt i en övning, vad hade hänt då?”

Lindelöf: ”Ja för det första hade ju inte vår personal agerat enligt de instruktioner de faktiskt har fått, att ha ett högt säkerhetstänkande, ehhh å agera och ta reda på vad är det som händer, och skicka en säkerhetsrapport med fakta. Sen kanske det hade varit så att någon kunde ju ha tyckt att vi agerade  för dåligt, dvs. vi tog inte hand om säkerheten vid våra övningar.”

Han kunde mycket väl vara provokatör…
Programledare två fyller i spekulationerna:
”Ja han skulle ju mycket väl kunna vara en provokatör och kunna försöka testa er…”

Lindelöf fyller i: ”En provokatör som testade, i bästa fall, i sämsta fall kanske någon som försäkte stjäla vapen eller annan utrustning från Försvarsmakten. Det hade ju varit oerhört olyckligt.

Med tanke på Ukraina….
Hmm, instämmer programledare ett: ” …Och med tanke på hur oroligt det är nu, inte minst i Ukraina, och att man kanske snarare ska vara stolt över hur den här gruppen då agerade, att det ligger till på så vis…”

Lindelöf: ”Vi är alltid stolta över personal som är på hugget, som agerar och tänker säkerhetsmässigt. Vad gäller Ukraina och vårt omvärldsläge …”

…och kränkningarna av det svenska luftrummet…
Programledare ett avbryter: ”…och kränkningarna av det svenska luftrummet…”

Lindelöf fortsätter: ”…så har ju regeringen konstaterat tidigare i år, och vi har ju sett av ett antal händelser, så finns det ett försämrat läge. Och det agerar ju Försvarmakten också utifrån, det läget, men det påverkar egentligen inte läget här och agerandet här, för det säkerhetstänket har vi alltid.”

Så långt Radio Skaraborg, vars båda reportar kanske väntar på nomineringar till Stora Journalistpriset.

Radio Skaraborg hade ännu sent på fredagskvällen (10 oktober)  inte erbjudit Jan SM7CJJ  någon möjlighet att bemöta stabschefens uppgifter.

Mejl till Jan från ett annat hemvärnsbefäl
För balansens skull kan det här finnas anledning att citera delar ur ett mejl som Jan Johansson fick från ett annat hemvärnsbefäl, verksamt i en annan del av Sverige:

”Det är inte kutym att kvarhålla någon civilist eller avkräva legitimation om det inte förefaller vara ett klockrent intrång direkt kopplat till verksamheten.

MÖP:ar
Jag vill påstå att dessa krigare var förstklassiga MÖP:ar. (Militärt överentusiastiska personer). Det ballar oftast ur på ett eller annat sätt om man inte styr upp deras tjänst noggrant. Dom vill ju att det ska vara nåt häftigt och överdrivet eftersom deras övande ofta går ut på att vakta en sten eller en inhängnad mast som ingen besökt sen den ställdes dit. Det kan vara så att dom inte hade rätt utbildning för händelsens natur.

Hoppas det reder ut sig och att du kan ha fortsatt förtroende för oss i gröna kläder.”

Uppdatering  2014-01-12:

Det kom in ett mejl som vi känner oss nödgade att redovisa…

Vi publicerar mejlet med borttagen identitet men i allt övrigt in extenso.

”Hej Erik
Såg artikeln på ssa.se
Jag har kört en del SMFF själv, men jag har också inblick i hur extremt naivt och rentav korkat civilister kan bete sig i närheten av militär personal under övning.
Spontant tycker jag man kan sammanfatta det med att ord står mot ord. Befann sig Jan på övningsområdet eller ej?
Kom ihåg att militära övningar går ut på att öva att det är krig på riktigt, och hur militär personal ska agera då. Om militären inte är misstänksam mot alla de råkar på som smyger omkring i skogen, hur skulle de då bete sig om det blev krig på riktigt? Vill vi bli skyddade av soldater som naivt klampar omkring i skogen utan att hindra suspekta personer som stryker omkring?
Mot den bakgrunden tycker jag det är självklart att som civil bli behandlad med stor misstänksamhet tills motsatsen bevisats, då man blir påkommen under en militär övning. Som sagt, kom ihåg att det är krig på riktigt som övas.
Nästa sak att ta på väldigt stort allvar är att det vid såna här tillfällen förmodligen finns många hundra AK4 i området, som diverse kriminella element extremt gärna skulle vilja komma över. Dessa vapen måste skyddas så att de inte kommer ut i det civila samhället, den saken borde vara helt uppenbar. Och det hotet är givetvis helt skarpt, även i fredstid.
Ärligt talat måste jag säga att det som står på ssa.se just nu är väldigt osammanhängande.
MVH ”
/av redaktionen borttagen underskrift/

Här är webbredaktörens svar:

Du har skickat din kommentar till min privata e-postadress och inte till webred@ssa.se. Jag har vid många tillfällen framhållit att jag är angelägen om att min privata sfär respekteras. Men  alla förstår ju inte.

Tack för ditt enastående aktstycke. Ditt första fel är att du glömmer att Försvarsmakten betalas av Sveriges medborgare, för att vid behov skydda det civila svenska samhället. Försvarsmakten är underordnad det civila samhället och dess beslut, inte tvärt om som du tycks tro.

”Vill vi bli skyddade av soldater som naivt klampar omkring”
Du skriver: ”Vill vi bli skyddade av soldater som naivt klampar omkring i skogen utan att hindra suspekta personer som stryker omkring? Mot den bakgrunden tycker jag det är självklart att som civil bli behandlad med stor misstänksamhet tills motsatsen bevisats, då man blir påkommen under en militär övning. Som sagt, kom ihåg att det är krig på riktigt som övas. ”

Jasså? En civil person i Sverige som möter en militär enhet ska ”självklart” ”bli behandlad med stor misstänksamhet tills dess motsatsen bevisats”?

Få perspektiv på styrkeförhållandena
För att få perspektiv på styrkeförhållandena torde det vara på sin plats att erinra om att Sveriges befolkning enligt den senaste halvårsstatistiken var 9694194 personer. Försvarsmakten har i dag totalt 50 385 personer anställda. Av dessa utgör Hemvärnet 20596 och civilanställda 5365 personer. Det innebär att Försvarsmaktens personal utgör cirka 5,2 promille av Sveriges befolkning. Hemvärnets personal utgör 2,1 promille av befolkningen. Din argumentering innebär att 99,995 procent av Sveriges befolkning ska betraktas med ”stor misstänksamhet” så fort du har uniformen på och möter någon av dina landsmän.

Det var också utifrån den världsbilden hemvärnsgruppchefen i Skövde klantade till det. Inkompetensen på högre nivåer förstärkte misstaget. Militären kvarhöll, utan polismans befogenheter, radioamatören. Det tillkallade högre befälet skickar iväg den första gruppen, men sätter själv igång att filma (dokumentera?) radioamatören medan denne bryter sin stationsplats. När den ställföreträdande stabschefen intervjuas av två aningslösa reportrar på Radio Skaraborg fortsätter farsen. Stabschefen försvarar det som inträffat ute i skogen och menar att det visst fanns anledning att vara misstänksam. Han talade om ett avvärjt, men i sammanhanget fullkomligt ovidkommande, försök till intrång i ett skyddsobjekt och undvek, så gott det gick, reportrarnas vidlyftiga fantasier om krisläget i Ukraina och ryska militära kränkningar av svenskt luftrum.

Alternativ möjlighet för stf SC
Ställföreträdande stabschefen (Stf SC för er hemvärnsmän) kunde i stället hade sagt:

”Vi klantade till det ordentligt ute i skogen. Vi uppträdde som poliser fast vi inte var det. Polisen hade aldrig drömt om att ingripa, eftersom misstanke om brott saknades. Det fanns därmed ingen juridisk grund för ingripande. Vi ska se till, så långt vi kan, att den här händelsen inte återupprepas.”

Om ställföreträdande stabschefen hade sagt det, hade affären varit ur världen vid det här laget. Fel kan alla göra, även adrenalinstinna hemvärnsgruppchefer. Än nu snyggare kunde ärendet ha avslutats ifall ställföreträdande stabschefen bett radioamatören om ursäkt.

Du saknar insikt om regler för frihetsberövande och vapenhantering
Din fantasi tycks även i övrigt vara i paritet med, eller möjligen överträffa, gruppbefälets under övningen utanför Skövde. I likhet med det aktuella gruppbefälet saknar även du insikt om vårt lands juridiska grunder för frihetsberövande. Ditt svammel om ”flera hundra AK4-or som diverse kriminella element extremt gärna skulle vilja komma över” är patetiskt. För det första far en hemvärnsgrupp inte omkring i skogen med ”flera hundra AK-4or”. Hemvärnets regler för bevakning av vapen under övningar och raster är rigorösa. För det andra var det innan Hemvärnets nuvarande vapenförvaringsregler sjösattes, som man i tidningarna brukade kunna läsa om försvunna hemvärnsvapen.

Jag hade avrustat dej
Hade du, med dina vanföreställningar, ingått i ett Hemvärnsförband som jag haft befälet över, då hade jag beordrat att du skulle avrustas. Hemvärnet har inte råd att behålla personal till varje pris.

Din avslutande ärliga kommentar
Din avslutande ”ärliga” kommentar får ju stå för dej. Den text jag skrivit och publicerat på ssa.se får naturligtvis bedömas av andra än mig.

Innan jag blev nyhetsredaktör på ssa.se hade jag bara fem års erfarenhet av journalistik inom dagspressen, inklusive redigerarutbildning. Redigeringen innebar bland annat att tvätta andras manuskript så att de blev begripliga för läsarna. Senare i livet har jag också bland annat haft mer än 25 års erfarenhet av utredningsarbete inom statsförvaltning och forskarvärld. Mot denna ytterst begränsade bakgrund av språkligt arbete är det väl ganska klart att jag borde förstå att du tycker att min text är ”väldigt osammanhängande”? Inte sant?

//Erik Nyberg SM7DZV
Nyhetsredaktör ssa.se
Hemvärnsveteran. Kapten.

P.S.
Mellanrubrikerna i redaktörens mejlsvar är ditsatta av redigeraren.

 

Uppdatering söndag kväll, 2014-10-12 klockan 21:52

Radio Skaraborg ändrar sina rubrik

Under söndagseftermiddagen ändrade Radio Skaraborg sin rubricering av  militärens ingripande mot Jan Johansson SM6CJJ. Borta är den ursprungliga rubriktexten om att militären gjorde rätt som stoppade och kvarhöll Jan Johansson.  Nu heter det att Militären försvarar sitt agerande. (Skärmdump från Radio Skaraborg:)

Radio Skaraborg ändrade på söndagen rubriken från att påstå att militären gjorde rätt till att militärens agerande försvaras.
Radio Skaraborg ändrade på söndagseftermiddagen sin rubrik från att påstå att militären gjorde rätt till att militärens agerande försvaras.

Lokalradion håller på att få kalla fötter.

Uppdatering 16 oktober 2014  klockan 22:24

Skövde Nyheter flödar över av kommentarer till det  som hände Jan SM6CJJ ute i Natura 2000-området. Det senaste inlägget kommer från signaturen Militärbefäl:

Kommentar av ”Militärbefäl” 16 okt 2014 14:50

”Det får ej förekomma någon militäraktivitet i ett Natura2000 område. Därför är de gula skyltarna uppsatta. Så radioamatören har rätt i sitt påstående. Detta är allmänt bekant bland de högre befälen på P4. ”

Radio Skaraborg ligger fortfarande ute med studiosamtalet med den ställföreträdande stabschefen. Missa inte det. Eller ännu hellre: Läs vår utskrift av det som sas (ovan), och begrunda.

Militären polisanmäld
Ssa.se  vet berätta att Jan SM6CJJ i tisdags polisanmälde P4 för händelsen ute i skogen.

//sm7dzv

 

Författare: SM7DZV