Säljförbud för störande arbetsbelysning

 Elsäkerhetsverket har utfärdat försäljningsförbud för en arbetsbelysning som avger ledningsbundna störningar, dvs. störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i.  Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 16,8 dB över gränsen.
Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida, där det numera finns en snabblänk till de senaste försäljningsförbuden.

 

Författare: SM7DZV