Pontus SM0RUX ansvarig för nyinrättad sektion för digitala moder

Pontus SM0RUXvid Bergs Slussar, Göta Kanal, under en tur med Kanalbåt till Borensberg.   Bilden är tagen sommaren 2010
Pontus SM0RUX vid Bergs Slussar, Göta Kanal, under en tur med kanalbåt till Borensberg.
Bilden är tagen sommaren 2010

Amatörradio har kommit att omfatta fler och fler former av digitala trafiksätt. För att möta detta  intresse har SSA nu inrättat en sektion för digitala trafiksätt. Som ansvarig har styrelsen utsett Pontus Falk, SM0RUX, radioamatör sedan 1986.

– Jag vill gärna ha kontakt med alla er som kör digitala moder oavsett på vilket band eller mode ni kör, säger Pontus. Ni når mig enklast via e-post men ni kan också i undantagsfall ringa (telefonnummer finns i callboken). Kanske har du provat någon ny mode eller har något annat som är värt att berätta om i QTC eller på ssa.se?

RTTY, PSK31 och Rasberry Pi
– Digitala moder har för mig inneburit att jag har nosat på RTTY och PSK31. På den tiden vi körde Packet Radio (AX.25) så var jag desto aktivare och som en restprodukt från den tiden så sköter jag fortfarande SL0ZG-6 DX-cluster i Norrtälje. Jag har också nosat på APRS. Under nästan tio år administrerade jag den svenska delen av AMPRNet inklusive den server på KTH som skötte all trafik in och ut ur landet om inga andra trafikvägar fanns att tillgå. I tur att provas  nu står WSPR med den fantastiskt lilla (och söta) datorn Raspberry Pi.

Aktiv på D-star
– Sedan två år är jag aktiv på D-STAR och det var i ett samtal med en annan amatör som också är aktiv på denna mode som tanken flög i mitt huvud – varför har inte SSA en sektion för digitala moder? Tydligen var jag inte ensam om att ha haft denna tanke. Efter ett samtal i frågan med delar av föreningens styrelse så fick jag frågan om jag var intresserad av uppdraget och ”har man sagt A så får man säga B” vilket innebar att jag accepterade uppdraget.

Behovet av specialsignaler
Mitt uppdrag som digitalfunktionär har redan tjuvstartat då jag i mitten av april skrev ett underlag till SSA’s svar till PTS angående behovet av specialsignaler. Självklart var mitt svar inriktat mot behovet för D-STAR-repeatrar och -hotspots. I skrivande stund har inte PTS återkommit, men självklart hoppas jag och många med mig att denna fråga är löst på ett för alla parter acceptabelt sätt när du nu läser detta i QTC.

Kör kortvåg från fritidshuset
– På det privata planet så jobbar jag som hotellchef på ett hotell i Stockholm och jag har två tonårsbarn. Fritiden spenderar jag i så stor utsträckning som möjligt på mitt torp utanför Nyköping där jag också har min amatörradiostation. På hemmaplan, i Hagsätra i södra Stockholm, är brusnivån allt för hög för att på ett bra sätt kunna vara QRV på kortvåg.

– Tur att D-STAR ger mig möjlighet att kommunicera med radiokompisar runt om på jorden även när jag är på mitt hemma- QTH! Jag tar också gärna min FT-817 med mig ut i någon solig backe och kör då både RTTY och PSK31.

Jag hoppas vi hörs via radio eller på annat sätt!
Pontus SM0RUX

Författare: SM7DZV