Robert SMØYXI 60 år

Lördagen den 6 september har vi endast en medlem som fyller jämna år:

Robert Lind, SMØYXI, fyller 60 år. Han fick sin signal den 12 maj 2004 och den 3 augusti samma år blev han medlem i SSA. Robert var till stor hjälp när arkivet och delar av kansliet flyttades till Karlsborg 2007. Skogås är QTH:t och ligger i Huddinge kommun söder om Stockholm. Läs mer om Skogås (plus en massa foton) här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skog%C3%A5s . Ett stort grattis Robert!

CXU_m 9M2CX

Inget QSL från Robert i arkivet hittills, så jag passar på att visa ett idag exakt 40 år gammalt QSL-kort från Malaysia med svensk anknytning. Innehavare av signalen 9M2CX var Thomas SMØCXU, som då arbetade i Malaysia. QSO med Morokulien, SJ9WL, på 20 meter SSB.

Författare: SM6JSM