Redaktionell not med anledning beundrarpost

Den 10 april klockan 0750 skickades ett e-brev till redaktionen. Vi tillämpar den normala regeln för media, att e-brev och andra meddelanden som skickas till en redaktion såväl kan som får publiceras. Vi väljer att publicera det aktuella e-brevet för att ge SSA:s medlemmar en bild av den miljö SSA:s webbredaktion och dess övriga funktionärer arbetar i.

”Hej, man törs knappt skriva till Er längre men nu behövs det. På uppmaning av DZV’s faktiskt mestadels bra framförande på Årsmötet så kommer här en uppmaning att korrekturläsa inte bara en gång innan ni trycker på publiceraknappen. Med anledning av Elektronikmässan och de radioamatörer som man möter där så vore det påpassligt att texten som skrivs på hemsidan är korrekt. Det är inte vanliga skolungdomar som är på den mässan och de sovande radioamatörer ni möter där som bestämmer sig för att se efter om de har intresset för hobbyn igen ska inte skrämmas bort med dåligt skrivna reportage. Uppträd professionellt även på hemsidan. Så snälla, korrigera texten 73 de SA0BGA //Niclas”

Uppmanad av brevskrivaren har jag nu på morgonen korrekturläst den aktuella texten ytterligare en gång. Sent i går kväll, när jag redigerade artikeln, hittade jag inte det korrekturfel, som jag antar att brevskrivaren syftar på. Jag kunde i morse endast hitta ett korrekturfel i den aktuella texten.  I meningen som ursprungligen lydde ”Vi har kört radio i huvudsak på 20 till 10meter.” finns, som den uppmärksamme kan se, ett kilfel. Mellan nollan i ”10″ och det efterföljande ordet ”meter” saknas ett mellanrum. Meningen är nu korrigerad. Vi har senare i dag gjort två ytterligare korrigeringar, lagt till ett ”t” i ”fått” och tagit bort ett ”i” framför ordet ”stort”.  Redaktionen hoppas därmed att läsekretsen ska vara tillfredsställd.

Underskattning Det är en underskattning av brevskrivaren att tro att redaktionen släpper i väg texter utan genomläsning. Varje text korrekturläses ofta upp till fyra eller fem gånger. Redaktionen gör också allt inom vår makt för att ta bort språkliga brister, som till exempel genitiv-s, särskrivningar  och andra anglicismer, som tyvärr blivit allt vanligare i vårt språk.

Fria översättningar Redaktionen är också medveten att många, främst äldre radioamatörer, har svårigheter att förstå engelska texter. Redaktionen lägger därför ned tid på att göra översättningar för att göra engelska texter, där de förekommer, begripliga för alla läsare.

Ibland ändå fel Trots det blir det emellanåt fel. Dessa rättas omedelbart, när vi uppmärksammas på dem, som nu till exempel när brevskrivaren hittade det förödande kilfelet mellan noll och bokstaven m i meningen ovan.

Inget om ”skolungdomar” Ingenstans i artikeln om Elektronikmässan skriver vi om skolungdomar. Däremot har vi en bild som visar ungdomar i samtal med Per-Olof SM5EPO. Vi nämner också ungdomar som deltagit i SSA:s ungdomssatsning. Några sovande radioamatörer har inte synts till på mässan.

//Erik SM7DZV nyhetsredaktör ssa.se

Nya krav på ”uppsträckning av webbredaktören” Niclas SA0BGA har under förmiddagen idag (10 april) mejlat till SSA:s styrelse och kansli med en, som det heter i ärendemeningen, ”Ny uppmaning till uppsträckning av webbredaktören”.  Mejlet lyder in extenso:

”Nu får det banne mig vara nog med Er hantering och daltande med webbredaktören som inte kan sköta sitt åtagande på ett professionellt sätt utan återkommande lägger sin högst personliga prägel på det och ssa.se framsida utåt! Styrelseledamöter! Ingrip och ta tag i föreningen såsom ni har fått förtroende att göra. Varken ordförande eller webbredaktör kan åsidosätta sina egna personliga värderingar framför föreningens välmående. Det håller inte längre att ni styrelseledamöter och vice-ordförande sitter tysta vid sidan. Agera! 
Se till att dennes senaste tilltag omedelbart tas bort och att texten som ordförande har skrivit rättas upp på ett korrekt och professionellt sätt! 
Den här gången kräver jag en offentlig ursäkt från vederbörande att detta inte kommer att upprepas!”

Författare: SM7DZV