Radiostiftelsen – stipendium

Söker du stipendium för projekt eller forskning inom radio- och telehistoria?

Radiostiftelsen hjälper dig genom att årligen dela ut stipendier med ändamål att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia. Stipendierna är avsedda att finansiera hela eller delar av projekt inom stiftelsens verksamhetsområde.

Ansökningar skickas senast 31 januari 2022 till info@radiostiftelsen.se

All information om årets utlysning finns på: www.radiostiftelsen.se

Author: SM5YRA