Radioamatörens solceller stör – trots alla åtgärder

SA0CCA/Anders har en hel del störningar när han installerade solceller på sin villa. I tidningen ”Elinstallatören” finns att läsa hela hans historia med störande solceller. https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2020/augusti/radioamatorens-solceller-stor–trots-alla-atgarder/

Tack SM5TJH/Janne för informationen

Author: SM5YRA