NRAU 85 år

SSA organiserade årets NRAU-möte den 4-6 september. Det blev ett virtuellt i stället för personligt möte i Varberg som ursprungligen planerats. Vi valde att använda Jitsi vilket fungerade mycket bra. Med Jitsi behöver deltagarna inte installera någon speciell programvara i sina datorer.

För att belysa det 85-åriga perspektivet hade Eric, SM6JSM ur arkivet i Karlsborg, letat fram de första stadgarna som skrevs 1936 samt en artikel i QTC nr 7 1949. Det var nestorn SM6UA, som tog initiativet till att bilda NRAU 1935.

Årets möte behandlade NRAU-frågor i tre plenarmöten samt IARU-frågor i flera parallella arbetsgruppsmöten.
Några NRAU-frågor:

 • NRAU hemsida nrau.net
  Hemsidan ska revideras. Det har Hans, LA6IM redan gjort.
 • Tidningsutbytet
  Alla är nöjda med dagens lösning. Önskemål finns om att göra ytterligare länders tidningar tillgängliga
 • NRAU stadgar
  Stadgarna har omarbetats för att bl. a. beakta möjligheten till virtuella konferenser med kortare planeringstider.
 • Contesting
  SAC Contest Kommittee får ny ledare. Ingemar SM5AJV har i tio år lett arbetet med SAC. Efter årets tävling tar Henning, OZ2I över den rollen.
 • Nybörjar- eller entry class licens/certifikat, online utbildning och provförrättning intresserar flera länder. Jonas, SM5PHU samlar in fakta från medlemsländerna.

Nu har ansvaret för NRAU under kommande treårs period lämnats över till NRRL

Källa + text: SM6CNN/Anders

 

Författare: SM5YRA