Råd om EMC-störningar

Publicerad igen 2013-09-28 Den 27 november förra året publicerade ssa.se råd till radioamatörer som drabbas av EMC-problem. Den artikeln tål nog att läsas igen av många. Varsågoda!

Det finns idag radioamatörer, som har mycket svårt att köra radio på grund av radiostörningar från olika störningskällor. Störningar från utrustningar enligt EMC-direktivet hanteras av Elsäkerhetsverket. I praktiken  är det nog de flesta störningarna. Är det en radiosändare som stör är det Post- och Telestyrelsen som är tillsynsmyndighet.
Henrik Olsson är elsäkerhetsinspektör EMC vid Elsäkerhetsverket. Här är hans råd till er som drabbas av störningar:
Eget arbete mycket värdefullt
Försök ta reda på vad som stör om det är möjligt. Även med enkla medel går mycket att göra. Uteslut framförallt att det inte är något i det egna hemmet som stör. Myndigheternas resurser är mycket begränsade och eget arbete kan snabba upp ett ärende avsevärt. Försök beskriva störningens karaktär och när den kommer om den är periodisk. Påverkas störningen av tidpunkt, temperatur eller annat? Gör inga ingrepp i andras utrustningar.
Diplomati är viktigt
Ta det lugnt med grannarna, skär det sig i kontakten är det så gott som omöjligt att gå vidare. Att skicka en myndighet på en granne utan att själv ha tagit den första kontakten är förmodligen en dödsstöt för grannsämjan. Räkna med att grannen inte är tekniskt kunnig och anpassa nivån på diskussionen efter det. Försök att visa praktiskt vad som händer istället för att gå in på tekniska diskussioner. EMC är svart magi för den breda allmänheten. Försök att ha en ödmjuk inställning även om du är säker på din sak.
Rent hus hemma
Börja med att rensa upp den egna radiomiljön. Det ger erfarenheter. Tänk på att de egna antennerna kan ha stor betydelse för hur mycket störningar som fångas upp från närmiljön, men också påverka om det blir problem vid sändning. Det kan vara värdefullt att kunna visa att egna apparater inte orsakar problem.
Realistiska förhoppningar
Det går aldrig att få absolut störningsfrihet i tätbebyggda områden. Det är lite samma sak med störningar som med buller, avgaser med mera. Inse att CE-märkningen är en kompromiss som inte per automatik innebär störningsfrihet.
Myndigheternas begränsningar
Elsäkerhetsverket har liksom andra myndigheter ingen rätt att gå in i bostäder. Det är för att värna om vår personliga integritet. Det begränsar möjligheterna att lösa EMC-problem. Det upplevs ofta som dåligt men man bör nog fråga sig om vi vill ha ett samhälle där olika myndigheter kommer och går som de vill. Myndigheter har också ett regelverk för att säkerställa rättssäkerheten och det gör att man inte kan förvänta sig snabba lösningar.
Vem gör vad?
Störningar från utrustningar enligt EMC-direktivet hanteras av Elsäkerhetsverket. I praktiken blir det nog de flesta störningskällor. Är det en radiosändare som stör är det Post- och Telestyrelsen som ska kontaktas. Vet man inte så kontaktas valfri myndighet så får man enligt förvaltningslagen hjälp att gå vidare.
Lär dig om EMC!
Kunskap är alltid värdefullt. Läs på och vidareutbilda dig. Samarbeta inom radioklubbarna. Amatörradio är en teknisk hobby och det bör vara självklart att vilja utveckla sig. Regelverket kring amatörradio förutsätter också ett visst EMC-kunnande för att kunna fungera med omgivningen. Förutom teknik kan det vara bra att känna till lag, förordning och föreskrifter om EMC. Anmäl farliga/störande produkter till Elsäkerhetsverket Radioamatörer har bidragit till att åtskilliga produkter försvunnit från marknaden.
Henrik Olsson Elinspektör EMC Elsäkerhetsverket

Författare: SM7DZV