QTC DX-spalt – Nytt redaktionsteam

Svårigheterna att locka spaltredaktörer är att det kan kännas betungande för en enskild att kämpa med att samla ihop material varje månad till “spalten”. Därför har jag nu samlat ett team som tillsammans kommer att jobba med DX-spalten. Fungerar det bra så kanske det smittar av sig på andra områden inom SSA. Vi kör en testperiod på ett halvår och utvärderar sedan.
DX-spalten i QTC har en utgivningscykel som inte direkt passar för att meddela om DX som ”dyker upp” på banden. Det vi istället kommer att fokusera är t.ex.; tips om hur man får ”dagsfärsk DX-information”, artiklar/intervjuer med expeditioner som är i tidig planeringsfas, artiklar/intervjuer med deltagare från genomförda expeditioner, tekniska artiklar om hur man får till ”den ultimata DX-stationen”.
Vi håller på med att formera styrkorna och till QTC #3 är vi igång. Redan i QTC #2 har delar av redaktionsteamet varit igång och tränat kreativiteten. Redaktionsteamet består av undertecknad samt: Bengt SM7EQL, Mats SM6LRR, Peppe SM5GMZ, Jaan SMØOEK, Teemu SMØWKA samt Calle SM6CPY.

Hasse – SMØIMJ

Författare: SM7DZV