Rolf SM5HBM 80 år

Onsdagen den 7 januari 2015 firar vi Rolf Öhlund, SM5HBM, Västerås, som fyller 80 år. Han fick signalen SM5HBM den 24 februari 1976, då han erövrade A-certifikat #3533. Det visar sig emellertid att Rolf långt tidigare innehaft anropssignalen SM5BMQ och även SM7BMQ. I callboken som gavs ut den 15 februari 1952 hittar vi studerande Rolf Öhlund C-certifikatinnehavare SM5BMQ boende i Västerås. I callboken 1962 är bostadsorten Solna, och från 1963 till 1970 är han SM7BMQ boende i Lomma, cirka en mil väster om Lund. I nästa callbok finns det ingen innehavare av suffixet BMQ. Jag gissar att familj eller karriär, antagligen båda, kom emellan och han tappade signalen. Senare på 70-talet och många år framåt i tiden hittar vi Rolf i Belgien, där han använde signalen ON8XL. 1976 fick han alltså signalen SM5HBM, men QSL-kortet vi visar upp är från BMQ-tiden. Ett QSO med Urban, SM5BTX, den 20 oktober 1963 på 2 meter.

HBM ex BMQ 63

Många hurrarop för dig idag Rolf, från SSA och dina vänner!

Författare: SM6JSM