PTS Tillsyn

I QTC nr 11, som snart kommer ut, har jag i min ledare berört den pågående tillsyn som PTS genomför.

Jag vill här påpeka att underrättelsen från PTS lyder:
“Underrättelse om misstanke att Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) utfärdar amatörradiocertifikat på bristfälliga grunder”
Misstanken gäller alltså SSA och inte enskilda provförrättare.

Vissa personer har, från PTS, hämtat ut vår korrespondens och lagt ut information på sociala media under hänvisning till fusk. Vare sig PTS eller SSA har i detta tillsynsärende använt begreppet fusk.

Den nya regeln att en bisittare, normalt distriktsledare, deltar vid varje prov gäller för alla prov som genomförs från och med
2015-11-01. Vi inser att detta innebär att prov måste planeras in i tid och att kanske redan inplanerade prov måste förskjutas. Men med den delegeringsmöjlighet som distriktsledarna har kan detta säkert lösas.

Jag vill tacka alla provförrättare för ert stora engagemang för amatörradio. Ni lägger ner ett stort och värdefullt arbete som utgör grunden för att säkra vår hobby för framtiden.

Författare: SM6CNN Ordförande