Provförrättning på SSA:s årsmöte i Lindesberg

I samband med SSA:s årsmöte i Lindesberg finns möjlighet att avlägga prov för amatörradiocertifikat.

Tiden är klockan 09.30 lördagen den 13 april. Platsen är Lindeskolan i Lindesberg, sal B14.

Anmälan om deltagande ska göras senast 1 april till provförrättaren SM4RLA, Göran Carlson, tel 070-723 7801.

Author: SM5PHU