Senaste inläggen

.


Dags att anmäla sig till sommarens ungdomsläger

För femte året i rad arrangerar IARU Region 1 ett sommarläger för unga radioamatörer. Årets upplaga äger rum i österrikiska Wagrain, strax utanför Salzburg, mellan den 16 och 23 juli 2016. Den här gången beräknas uppemot 100 ungdomar från ett stort antal länder delta. SSA erbjuder fyra ungdomar möjlighet till denna fantastiska upplevelse. SSA ungdomsfond bekostar resan och IARU Region…

Försäljningsförbud för robotgräsklippare

Elsäkerhetsverket har under hösten genomfört mätningar avseende elektromagnetisk kompatibilitet på fyra olika fabrikat av robotgräsklippare: Husqvarna, Gardena, Meec och Landroid. Man har nu beslutat om försäljningsförbud för robotgräsklippare typ WG790E av fabrikat Landroid.  Beslut Vi avvaktar beslut om de andra fabrikaten. För mer information från Elsäkerhetsverket angående robotgräsklippare, klicka här:

Bernt brinner för SSA!

Han har säkert hört det förut. Nu förtjänar det att upprepas. Brandchefen med det brinnande intresset för radio och nödsamband vid kris. Bernt SA6RTJ från SK6IF tar över ansvaret som nödsambands-koordinator inom SSA och för att i den rollen representera Sverige i IARU Reg. 1. Till vardags är SA6RTJ räddningschef för Mitt Bohuslän, där det är tre kommuner som ingår….

PTS Tillsyn

Ärendet är ännu inte avslutat. Vi har korrigerat/kompletterat vårt tidigare svar på två punkter: – PTS anmärkning angående kunskapsbevis/certifikat – PTS anmärkning angående provhandlingar SSA har i skrivelse till PTS informerat om följande åtgärder: – De certifikat som utfärdats under delegationsperioden fram till 2015-10-01 kommer att ersättas. Vi avvaktar en eventuell ny mall från PTS. – SSA kommer att, i…

Kingman Reef försvunnet

Våra pressgrannar ARRL rapporterar att Kingman Reef (KH5) strukits från DXCC-listan. Det främsta skälet är inte – som man skulle kunna tro – att Kingman Reef bara nätt och jämnt sticker upp över vattenytan. Snarare handlar det om att den legala statusen ändrats. Kingman administreras numera tillsammans med Palmyra, och kommer från och med idag att räknas till samma DXCC-område…

Möte med PTS 21 mars

SSA har i måndags träffat Post- och telestyrelsen med anledning av det pågående tillsynsärendet. Vi presenterade vårt system för kvalitetssäkring av provförrättningsverksamheten. Med de beskrivna åtgärderna har vi, så långt det är möjligt, säkerställt att delegationsbeslutet följs. Därefter följde en mycket öppen diskussion angående provförrättning och certifiering. SSA hoppas nu att PTS ska finna våra åtgärder tillräckliga, så att tillsynsärendet kan…

EMF, Referat från Arbetsgruppen för EMF möte hos SSM 16 mars

Den 16 mars hade Arbetsgruppen för EMF ytterligare ett möte i Stockholm
med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Post- och telestyrelsen, PTS.

Mötet leddes denna gång av Torsten Augustsson/SSM och Arbetsgruppen
representerades på mötet av Petter Gärdin/SSA, Jonas Hultin/SSA, Michael
Josefsson/ESR och Jan Edenquist/FRO.

Övriga närvarande var Henrik Olsson/Elsäkerhetsverket, Pia Högset/PTS,
Peggy Haase/PTS, Lars Eklund/PTS, Hélène Asp/SSM, Sara Sundin/SSM och
Jimmy Estenberg/SSM.

Mötet handlade enligt kallelsen om hur “SSA, ESR och FRO aktivt kan bidra
till att öka och upprätthålla medlemmarnas kunskapsnivå avseende strålskydd”.
Den av SSM framtagna mötesagendan bifogas.