Ny distriktsledare i SM7

SM7KOJ/Jan

Hej Jan, SM7KOJ,  och grattis till nya jobbet som distriktsledare i SM7!

Vad är det första du skall göra som DL7? Förutom att det hela offentliggörs så vill jag tillsätta en vice DL7. I den bästa av världar så ser jag gärna att någon från distriktets norra del är villig att anta uppgiften. Förslag på namn och frivilliga som kan tänka sig att anta utmaningen hoppas jag vill höra av sig snarast.

Vad är viktigt med DL7-jobbet? Att alla funktionärer kan bli ett bra sammansvetsat team som kan komplettera varandra, dela med sig och ta tag i saker som behöver göras.

Vad är viktigt att satsa på inför framtiden?  Jag kommer att arbeta med att fylla på med nya radioamatörer. Speciellt viktigt är att få yngre personer intresserade för att fylla på underifrån. Nya infallsvinklar kan behövas då de yngre vanligtvis är väldigt datorintresserade. De nya certifikatproven online är ett stort steg i rätt riktning.

Önskemål inför framtiden?   Att samarbetet mellan klubbarna kan utvecklas. Jag ser gärna att det kommer ut information om aktiviteter i klubbarna som kan vara lämpade även för icke medlemmar. Som en utmärkt kanal att dela info om träffar och möte finns du distriktssidan på www.ssa.se så håll mig informera så skall jag uppdatera den så fort som möjligt. Jag planerar att starta upp föreningsledarträffar regelbundet, där man delar tankar och idéer med varandra.
Jag kommer mer än gärna och besöker alla klubbar i distriktet, på möten och sammankomster. Så håll mig informerad när det kan passa in.

Vad anser du att att föreningen (SSA) kan göra för medlemmarna?  Som all ideell föreningsverksamhet är det inte frågan om vad föreningen kan göra för medlemmarna, utan vad kan medlemmarna kan göra för föreningen. Det tolkar jag som att det måste komma förslag och tankar från alla medlemmarna som sedan man tillsammans med DL och SSA:s styrelse omsätter till något bra som gynnar samtliga medlemmar. Jag ser fram emot många mail och samtal från alla medlemmar som har idéer om framtiden för amatörradions alla olika grenar och SSA som förening.

Jan valdes till DL7 vid distriktsmötet i samband med Bockabodaträffen, Kristianstad den 17 juni.
Presentation av Jan finns sedan tidigare på distriktssidan för distrikt 7.

Author: SM0HEV