Nils SM5EEP 85, Kjell SM6CTQ 75 och Ulf SM3CIQ 70 år

Idag den 8 juni 2014 kan vi fira tre stycken “tungviktare” inom amatörradion:

SM5EEP ssb
85 år fyller Nils-Gustav Ström, SM5EEP, Fagersta. Nils har bott på Kämpavägen allt sedan han gick med i SSA den 3 november 1969 som lyssnarmedlem SM5-5055. Han blev Ständig Medlem #57 första året detta var möjligt (1998). Nils har varit en pionjär inom SSTV, vilket framgår av det QSL-kort som snurrar i bildspelet på hemsidan. Ovanstående QSL är resultatet av ett QSO den 13 juni 1971. Det var Nils-Gustavs första SSB-QSO, och Lars SM5OY var operatör på SKØSSA.

SM7CTQ
Det är inte ofta jag kan gratulera en granne, tillika god vän och radioamatör, men det går utmärkt bra idag. Kjell Nerlich, SM6CTQ, fyller 75 år, och är en av de mest kända amatörerna i Sverige, åtminstone bland de som varit med ett tag. Kjell var redaktör för DX-spalten i QTC i omkring 25 år. Han har dessutom varit primus motor bakom en mängd DX-möten (se artikel i QTC #6), ordförande i Lake Wettern DX Group sedan starten på 80-talet, ledande figur inom FRO – både nationellt och lokalt, ordförande i SCAG en massa år, ledamot i SSA:s styrelse ett par år (och de facto ordförande under fyra dagar) m.m. m.m. En ungdomsbild av Kjell cirkulerar i bildspelet på hemsidan, men QSL-kortet här ovan visar att Kjell ursprungligen kommer från Skåne. Visserligen är QTH Karlsborg, men Kjell var nyinflyttad och använde fortfarande sitt SM7-kort. QSO med SM6CMU den 17 oktober 1961 på 40 meter CW. Kjell utbildades på S 1 i Uppsala där han bodde när han gick med i SSA den 31 augusti 1960. I Karlsborg var han bl.a. telegrafilärare på S2. Kjell invaldes som SSA:s Hedersledamot #41 1991. Kjell har kört i princip allt som går att köra i DX-väg, och har sedan den 1 augusti 2001 ofta hörts som SM6C på banden under tester och i pile-ups.

SM3CIQ 60
Ulf Åsell, SM3CIQ, fyller 70 år. Ulf kom med i SSA den 9 juni 1960, då han bodde på Frösön. Där bodde han på tre olika adresser innan han flyttade till Föllinge sommaren 1979 där han fortfarande bor, drygt 6 mil norr om Östersund. QSL-kortet är från ett QSO med Lars SM2CVM den 6 maj 1960 när han bodde i Skelleftehamn. Lars flyttade själv senare till Östersund; men är nu tyvärr Silent Key. Ulf var aktiv i skogsbranschen som företagare, och sysslade även med jakt (främst älgjakt) och fiske. I ett brev till Åke SM5UH i början av 2000-talet beskrev han sin station så här: En gammal OP-plats från FRA bestående av ett bordsrack med IC7400, IC735, Drake R4C/T4XC, R7A, MT601, samt ett slutsteg 1 kW. Antenner: Halfsquare för 10 MHz, skywireloop för alla band, en vertikal för 80-10m och dipol för 1,8 MHz. Fjärrstyrning via reläbox för antennval. Flera trämaster 18 m höga som fästpunkter för alla trådar.

Ett fyrfaldigt leve för våra tre jubilarer!

Författare: SM6JSM