Mats SMØKHM 75, Nils SM6RQN 75, Anders SM4KUB 70, SM7VYO 70 och Tommy SM5UUP 50 år

Den 7 juni har vi hela 5 jubilarer:

75 år fyller SMØKHM Mats Berglund, Stockholm. Han bodde i Sollentuna den 17 april 1979 när han blev medlem i SSA. Mats bodde därefter på två adresser i Kista och ytterligare en kort tid i Sollentuna innan han bosatte sig på nuvarande adress i Stockholm vintern 82-83.

75 år fyller även Nils Danielsson, SM6RQN i Göteborg. 1998 avlade Nils prov i telegrafi och den 20 april höjdes licensen till klass 1, men grundsignalen fick han 1986.

Anders Brus, SM4KUB fyller 70 år. 1979 fick Anders sin signal, och den 16 oktober samma år blev han medlem. Anders bodde på den tiden i Falun, men bor nu i Enviken, 25 km norrut.

Yngve Roth, SM7VYO, fyller också han 70 år. 1995 fick han sin signal, och den 30 juli 1998 inrapporterades licenshöjning till klass 1. Yngve bor i Röstånga som ligger drygt 3 mil nordost om Landskrona.

50 år fyller Tommy Särnblad, SM5UUP. Tommy fick sin licens på våren 1993 och sommaren 2001 flyttade han till Köping, som ligger c:a 14 mil väster om Stockholm utmed E18.

Tyvärr hittar jag inga illustrationer till någon av dagens födelsedagsfirare, men hoppas leta fram något till nästa gång de fyller jämnt. Bidrag mottages som vanligt tacksamt av arkivet (QSL m.m.).

Ett stort leve för alla fem jubilarer!

Författare: SM6JSM