Lennart SM7GOW 80 och Björn SA6AUX 50 år

Söndagen den 24 september 2017 firar vi två jämnt fyllande medlemmar:

Lennart Arcombe, SM7GOW, Malmö, fyller 80 år. Hans C-certifikat #11218 skrevs ut den 20 mars 1975 och postades till Berguvsgatan i Malmö, där Lennart fortfarande har sin bostad. Hans QTH ligger en knapp halvmil rakt söder om Malmö Centralstation. Medlem i SSA blev Lennart den 30 januari 1979. Tyvärr hittar jag inget QSL från SM7GOW.

Björn Jonsén, SA6AUX, Angered, fyller 50 år. Han skrev provet för en annan Björn, SM6JOC, den 9 januari 2007 och fick sitt certifikat den 27 mars. Han blev medlem i SSA samtidigt. Björn bor i Gårdsten i Angered och har en kilometer till Göta Älv i väster. Sedan 2009 innehar Björn specialsignalen SB6B och att den används flitigt framgår av QRZ.com där SB6B haft 38479 “lookups”.

Ett stort grattis till Lennart och Björn!

Författare: SM6JSM