Lars-Olof SM7YKT 75, Hans SMØBYD 70 och Peter SMØPSE 60 år

Måndagen den 3 augusti 2015 firar vi tre jubilarer:

SM7YKT. Lars-Olof Lindström, Huskvarna, fyller 75 år. Den 16 juli 2003 fick han sin signal och passade på att bli medlem i SSA samtidigt. Detta meddelades i SSA-bulletinen den 24 augusti och i septembernumret av QTC 2003. Lars-Olof bodde i Bankeryd fram till 2011 då han flyttade 11600 meter mot sydost, över sydligaste spetsen av Vättern, och bosatte sig i Huskvarna. Jag hittar tyvärr inget QSL från Lars-Olof.

SM0BYDSMØBYD Hasse

Hans Löf, SMØBYD, fyller 70 år. Hans intensiva amatörradioliv började på hösten 1962 då han blev lyssnarmedlem SM2-3346. Hasse bodde på den här tiden i Piteå där han blev kvar till vintern 1968-69 då han flyttade till Täby. 1977 sökte han sig exakt en mil mot sydväst och bosatte sig på den adress som gäller än idag. QTH är Helenelund i Sollentuna kommun, och ligger bara 2,5 kilomter från SSA:s kansli, där Hasse tillbringar ett antal timmar i veckan. Han är nämligen boss över inkommande QSL-enheten och ser till att QSL-sorterar-gänget samlas varje torsdag för uppsortering av under veckan inkomna försändelser från världens alla hörn. Hasse är även den som packar och ser till att paketen går ut till de olika distrikten. SMØBYD är operatör på SKØTM sedan många år, och jag fascineras alltid av att han är en av de få som obehindrat konverserar med besökare på muséet samtidigt som han kör ett höghastighets-QSO med någon motstation på telegrafi! Hasse har fått hedersnål och eldsjälsstipendium och 2012 blev han Hedersmedlem i SSA som tack för sina instser. På ett av hans många QSL-kort står det så här: “Interests: Jazz, Movies/16mm, DVD/LD/VHS, HAM Radio/CW, My Diabetes, Cooking, Books, Art”. Skiv- och filmsamlingen är enorm och sin sjukdom sköter han “för det mesta” bra. Therese på kansliet får dock säga till honom ibland då QSL-sorteringen uppslukat hans intresse lite för länge. QSL-kortet är från Piteåtiden och är resultatet av ett QSO med Kenth SM6DYK den 26 april 1964 på 40 meter CW.

BYD_m 64

Peter Wahlgren, SMØPSE, Stockholm, fyller 60 år. Han fick sitt T-certifikat #19494 den 10 januari 1985 och bara 11 dagar senare var han medlem i SSA. Vad jag kan se i registret har Peter bott på samma adress på Kungsholmen hela tiden, bara drygt 200 meter från Norr Mälarstrand och 400 meter från Stockholms Stadshus. QSL-kortet har vi fått efter Kurt SM6CTC och QSO:t utspelade sig på 80 meter SSB den 7 juli 1986.

PSE_m 86

Ett jättegrattis till Lars-Olof, Hans och Peter!

Författare: SM6JSM