Börje SAØAAY 60 och Mikael SMØTDQ 50 år + VM i fri idrott 20 år!

Onsdagen den 5 augusti 2015 kan vi fira två jämnt fyllande medlemmar:

Börje Nordlander, SAØAAY, fyller 60 år. Han fick sin signal den 3 december 2004, och fyra dagar senare registrerades han som medlem i SSA. Båda dessa händelser meddelades i QTC nr 1 2005. Börje bodde vid denna tid i en gränd alldeles vid Slussen i Gamla Sta’n, men flyttade hösten 2010 c:a fem kilometer mot sydväst; till Hägersten.

Mikael Lundqvist, SMØTDQ, fyller 50 år. Den 2 juni 1989 skrevs hans T-certifikat #71544 ut till SM4TDQ Mikael, som då bodde i Mora. Där blev han kvar till 2008 då han flyttade till Södertälje. 2014 en ny flytt, denna gång till Sigtuna där han bor mycket centralt, bara drygt 100 meter från “Tant Bruns kaffestuga” och Sigtuna busstation.

7S6AG 95

Jag hittar inget QSL från någon av jubilarerna, så vi visar i stället ett QSL från VM i fri idrott som gick av stapeln i Göteborg mellan den 4 – 13 augusti 1995. Vad jag kan komma ihåg var det perfekt väder hela tiden och just idag 20 år sedan satt Rolf SM6IQD vid mikrofonen på specialstationen 7S6AG och hade QSO med Lars SM6NT på 80 meter SSB.

Vi hurrar för Börje och Mikael på födelsedagen!

Författare: SM6JSM