Lars-Olof SM7DXI 85, Börje SMØFSY 80, Evert SM6LSQ 70, Göran SM7HQD 60, Thomas SM7TYO 50 och Stefan SM4VBO 40 år

Måndagen den 29 maj 2017 har vi hela sex jubilarer i olika åldrar att fira, och nästan exakt 10 år mellan varje!

Vi börjar med Lars-Olof Hansson, SM7DXI, Oxie, 85 år. Han blev medlem i SSA i april månad 1964 och bodde då på Humlevägen; en väg som antingen bytt namn eller “försvunnit”. Callboken från den 1 augusti 1972 informerar att Lars-Olof flyttat till Porsvägen och där bor han fortfarande. Oxie ligger 10 kilometer sydost om centrala Malmö.

Börje Klingvall, SMØFSY, Danderyd, fyller 80 år. Måste erkänna att jag hade lite svårigheter med att spåra Börjes historia eftersom han haft två olika lyssnarmedlemsnummer och två olika anropssignaler! Så här tror jag det har sett ut: Börje blev lyssnarmedlem SM5-3161 den 30 augusti 1960, då boende på Valhallavägen i Stockholm. I callboken av den 1 maj 1962 har han fått signalen SM5ALR och bor på Studentbacken 25, Jerum C, rum 607. Börje var musikstuderande enl anteckning på registerkortet. I augusti -64 anmälde Börje att han flyttat till Skogstorp, en halvmil söder om Eskilstuna, där han blev kvar till 1966 då han flyttade till Danderyd. Sedan dess har Danderyd och Enebyberg varit Börjes hemorter. Men, i 1970 års callbok hade Börje tappat sin signal ALR. 1973 kom han tillbaka till SSA och fick av misstag en ny lyssnarsignal, SMØ-5150. Den hade han inte länge eftersom han den 19 september -73 fick C-certifikat #5756 och signalen SMØFSY.

70 år fyller Evert Fredriksson, SM6LSQ, Vallberga. Den 29 september 1980 fick han sitt T-certifikat #16379 postat till Lomma strax norr om Malmö, men när han 15 dagar senare ansökte om medlemskap i SSA använde han en adress i Eslöv. Ett år senare flyttade Evert till SM6, Skottorp i Laholms kommun, Hallands län, och sedan sommaren 1983 bor han på nuvarande adress i Vallberga som också är belägen i Laholms kommun.

60 år fyller Göran Granberg, SM7HQD, Västervik. Han fick sitt C-certifikat #11442 den 1 juli 1975, samma dag som hans far Karl-Erik SM7FDG, tyvärr Silent Key sedan december 2014. De bodde på Örngatan i Västervik, men i 1979 års callbok har Göran egen adress; Långrevsgatan. Från 1990 års E:22 har Göran bott på den adress som ännu idag är hans QTH. Han har hela tiden varit bosatt i de nordvästra delarna av Västervik. QSL-kortet här nedan är från den 9 augusti 1975 då Göran endast hade haft sin signal i en dryg månad. QSO med Anders SM3GT som körde mobilt i Stockholmsområdet den dagen. Göran hade en Heathkit HW 202 och en 1/4 GP.

Thomas Jönsson, SM7TYO, Hässleholm, fyller 50 år. Den 23 maj 1991 skrevs hans T-certifikat #72269 ut och postades till Vångavägen i Kristianstad där Thomas då bodde. En adress till blev det i Kristianstad, men i den av SSA utgivna callboken 1999 står det att han bosatt sig i Hässleholm, i den allra sydligaste delen av staden. Sedan millennieskiftet bor Thomas i Kvistalånga en knapp mil nordost om Hässleholm.

Telestyrelsens Frekvensavdelning skrev den 20 augusti 1993 ut N-certifikat #373314 som någon dag senare hamnade i brevlådan på Envägen i Rättvik. Den lycklige mottagaren var Stefan Asp, SM4VBO, som idag fyller 40 år. I början av det nya millenniet flyttade Stefan de cirka fem milen ner till Falun och sedan vintern 04-05 bor han på nuvarande adress; bara drygt 100 meter från sjön Runn. Stefan är intresserad av de nya digitala modena och innehar hotspotsignalen SG4VBO.

Vi gratulerar hjärtligt våra sex födelsedagsbarn!

Författare: SM6JSM