Bruno SA6AXR 80, Henrik SM7WNE 60 och Dick SM6VGK 50 år

Tisdagen den 30 maj 2017 firar vi tre mycket jämnt fyllande medlemmar:

Bruno Norrman, SA6AXR, Stenungsund, fyller 80 år. Den 21 augusti 2007 skrev han provet för Jonny SM6WYA och tre dagar senare var Bruno medlem i SSA med ny fin anropssignal. Stenungsund, som har c:a 10000 invånare, ligger innanför öarna Tjörn och Orust, drygt fyra mil norr om Göteborg. Bruno har varit aktiv i bl.a. MT, månadstesten, och jag själv har lyckats köra honom på telegrafi på 80 meter den 13 november 2011. QSL-kortet visar Brunos barnbarn som fiskar krabbor med Tjörnbroarna i bakgrunden. Bruno innehar även specialsignalen SE6N sedan 2009.

Henrik Nielsen, SM7WNE, Markaryd, fyller 60 år. Han fick sin svenska signal i mitten av 90-talet, men hade då redan den danska signalen OZ3HN. Omnämnd första gången i SM Call Book i 1999 års SSA-upplaga, och det är samma adress då som nu. QTH ligger en knapp halvmil norr om Markaryds centrum. Sedan den 6 mars 2006 är Henrik Ständig Medlem #393.

50 år fyller idag Dick Telder, SM6VGK, Trollhättan. Han fick sitt T-certifikat #373478 den 17 februari 1994 utskrivet av Eva-Lisa Johansson på Telestyrelsens Frekvensavdelning som postade det till Dick i stadsdelen Sylte i sydligaste Trollhättan. Där bor Dick fortfarande och sedan den 17 augusti 1999 är han Ständig Medlem #123; en av de första.

Vi hurrar för Bruno, Henrik och Dick!

Författare: SM6JSM