Kjell SM4SFZ 70 och Adrian Marklund SMØXSQ 40 år

Lördagen den 6 maj firar vi två jämnt fyllande medlemmar:

Kjell Granqvist, SM4SFZ, Fellingsbro, fyller 70 år. Den 17 juni 1987 fick han sitt T-certifikat #70760 utskrivet och postat till Lindesberg där han då bodde. Första omnämnandet i en callbok är i E22:an från 1987 och sista gången var i 1992 års upplaga. Nu kan vi glädja oss åt att Kjell kommit tillbaka till hobbyn och han är medlem i SSA sedan april 2016. Detta meddelades i QTC #5 2016 och i SSA-bulletinen vecka 15. QTH ligger nu strax utanför Fellingsbro som är beläget drygt tre mil sydost om Lindesberg och tre mil nordost om Örebro.

Adrian Marklund, SMØXSQ, Åkersberga, fyller 40 år. Han började sin amatörradiobana som SM2XSQ och fick sitt klass 2-certifikat den 14 september 2001. Alla medlemmar informerades om detta i QTC #10 2001 och i #11 stod det att han blivit medlem i SSA. Sommaren 2002 meddelade Adrian att han flyttat till SM5, Uppsala, och 2004 blev det SMØ i och med flytt till Märsta. 2009 ändrades adressen till Spånga och sedan 2015 bor Adrian i kommundelen Skånsta lite utanför Åkersberga.

Vi gratulerar Kjell och Adrian på högtidsdagen!

Författare: SM6JSM