Göran SM4DHF 70 och Anders SMØ-8358 60 år

Måndagen den 8 maj firar vi två jubilarer:

Göran Östman, SM4DHF, Stora Mellösa, fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem i SSA i maj 1963 som SM4-3415. I E:22 av den 15 februari 1968 står det att han fått B-certifikat och callet SM4DHF, men B-certifikatet hade han fått nästan två år tidigare (E:22 kom inte ut varje år). Ovanstående QSL är från den 4 juli 1966 då Göran hade QSO med Yngve SMØVJ i Stockholm på 80 meter CW. Det var Görans QSO #112 och han hade en 9R59, 10 watt och en dipol. Undrar om tryckfelet “ordet” på kortet skulle varit “or direct”? I ganska exakt tre år bodde Göran i Täby, men hösten 1969 flyttade han tillbaka till Kumla där han bodde till 2009. QTH är numera en dryg halvmil norr om Stora Mellösa i Örebro kommun. Göran har varit mycket aktiv vilket visar sig i arkivet med en mängd olika QSL-kort och flera anropssignaler (SE4DHF, SJ4F, SA4F, SM4F/Ø på Singö). Av alla kort har jag valt det nedanstående som är från den 25 juli 1965. Göran var som ni kan se (klicka på kortet) mycket aktiv även som SWL och detta QSL till Lennart SM4CJY var Görans 2138:e lyssnarrapport!

Anders Ahrsjö, SMØ-8358, Vällingby, fyller 60 år. Han blev medlem den 10 augusti 2015. Anders bor endast en knapp kilometer norr om Vällingby Centrum på gränsen till stadsdelen Nälsta i Hässelby/Vällingby stadsdelsområde inom Stockholms kommun.

Grattis till Göran och Anders!

Författare: SM6JSM