INGEN Jul sändning – SAQ Grimeton den 24 december.

Tråkigt besked: Det blir ingen julsändning från SAQ Grimeton, SK6SAQ är inte QRV.

Deras pressmeddelande:

Covid-19 stops SAQ on Christmas Eve morning

Important update!

Covid-19 is currently, again, spreading around the world, also to Sweden and to Grimeton.
Due to Covid-19 infection in the Alexander team, SAQ will not be able to air on Christmas Eve morning, Dec 24th 2022. No one is seriousely ill, only mild symptoms, however we can not put anyone in the team at risk.

For that same reason, the radio station will be closed for visitors and SK6SAQ will not be QRV, on that same day.

We feel very sorry for this and ask for everyone’s understanding.

From the whole Alexander team at World Heritage Grimeton Radio Station, we would like to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year!


Enligt traditionen så kommer SAQ Grimeton att sända ett JUL-meddelande på julaftonsmorgonen.
Detta kommer även att visas live på You Tube.

Alexanderson sändare sänder med 200 kilo Watt på 17.2 kHz CW.

OBS = Sv.vintertid = CET

Kl. 08:00 öppnar vi för besökare.

Kl. 08:25 börjar vi visa på Youtube.

Kl. 08:30 Uppstart och avstämning av Alexander Alternatorn.

Kl. 09:00 Meddelandet sänds ut från SAQ. Länk finns i kalendern på SSA.se till mer information samt till Youtube-kanalen.

SK6SAQ kommer att vara igång under denna morgon, frekvenser finns att hitta i kalendern.

 

Med vänlig hälsning Fredrik / Föreningen Alexander.

Författare: SM5YRA