John SA6AXX 60 och Sunil SM7NSX 50 år

Lördagen den 19 augusti 2017 gratulerar vi två mycket jämnt fyllande medlemmar:

John Almeida, SA6AXX, Alingsås, fyller 60 år. Han blev lyssnarmedlem den 29 juni 2007 som SM6-8230, men det var han inte länge eftersom John skrev upp för Björn SM6JOC den 1 september och fick certifikatet fyra dagar senare. Alingsås är beläget c:a fem mil nordost om Göteborg, har 23000 invånare, och genomkorsas av Säveån, västra stambanan och E20. John är intresserad av APRS och innehar även specialsignalen SA6J till september 2027. Inget QSL i arkivet.

Sunil Shah, SM7NSX, Lund, fyller 50 år. Sunil, eller Linus som han kalla(de)s enligt QSL-kortet här ovan, fick sitt C-certifikat #18088 den 21 juni 1982 och blev medlem i SSA den 8 oktober samma år. Bostadsorten var Jönköping och där bodde han först i Råslätt och från 1983 på Cirkelvägen c:a en halv mil söder om Centrum. 2015 meddelade Sunil att han flyttat till Skåne, närmare bestämt till den östra delen av Lund. Sunil var tillsammans med Håkan -OHG (som utvandrade till västkusten i slutet av 90-talet) med och startade SVARK-newsletter före 1986 då SVARK-nytt (Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb) kom ut för första gången och där Sunil ingick i redaktörsgruppen. På 80-talet var han även med i contests som CQ WW och CQ WPX. QSL-kortet kommer från ett QSO med Lars SM6FPZ den 19 mars 1984 på 80 meter CW. Sunil hade en HW 100 och en W3DZZ.

Ett stort grattis till John och Sunil!

Författare: SM6JSM