Tom SM5DWS 75 och Anders SM6KCX 60 år

Torsdagen den 17 augusti firar vi dessa två medlemmar:

Tom Norman, SM5DWS, Kungsängen, fyller 75 år. Han blev lyssnarmedlem SM5-3721 i maj 1965 och fick sin signal i november samma år, något som meddelades i QTC nr 2/1966. Adressen var då Ringvägen i Kungsängen, huvudort i Upplands-Bro kommun, och sedan 1984 bor han på nuvarande adress, knappa 500 meter från vår tekniske QTC-redaktör Tilman SMØJZT och 1,5 km från förre ordföranden Gunnar SMØSMK.

Anders Borglin, SM6KCX, Skövde, fyller 60 år. Han fick sitt T-certifikat #14908 den 26 februari 1979 och tre veckor senare var han medlem i SSA. Adressen var 1979 Segerstorp och efter att ha bott i norra delen av Skövde 1983-2011 är Anders nu tillbaka i Segerstorp, i södra Skövde. Den 3 mars 1979, en vecka efter det att han hade fått signalen, hade Anders ett QSO med Lars SM7FPZ över R6:an (145.750) och resultatet ser ni här ovan. Anders’ rig var en Alpha W63, 10 watt och en 1/4 magnetfot.

Ett stort grattis till Tom och Anders!

Författare: SM6JSM