Jan SM5ERP 85 år

Även idag, onsdagen den 14 juni 2017, firar vi en 85-åring, nämligen Jan Söderberg, SM5ERP, Västerås. Sitt B-certifikat #9175 fick han den 11 augusti 1970. Enligt registerkortet blev Jan medlem den 23 juni samma år och borde då fått ett lyssnarnummer, men det finns inget angivet på kortet. Jan är enligt Radiobyrån född i Gävle, men bodde 1970 och fram till 2013 på Skjutbanegatan i Västerås. QTH ligger nu 200 meter från Arosvallen. QSL-kortet är från den 28 augusti 1971 då Jan hade QSO med Sven SM5SF (SK 1999) som också bodde i Västerås, på 15 meter SSB. Som framgår av kortet finns det en amatör till i familjen. Jag tror mig vara säker på att Ulf SM5EUL är Jans son, och Ulf är även han medlem i SSA men bor i Stockholmstrakten sedan slutet av 80-talet.

Vi hurrar för Jan på födelsedagen!

Författare: SM6JSM